Interactieve delen:

Op deze site werd gebruikgemaakt van uitklapbare alinea's om de grote hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden. Deze uitklapbare tekst is aangegeven door twee haakjes (>>) die de alineatitel voorafgaan. Bij klikken op deze titel zal de informatie verschijnen.

Test:

>> Alineatitel 1

Inhoud van de eerste alinea.

>> Alineatitel 2

Inhoud van de tweede alinea.