De doelstelling van het transmuraal COPD project kan als volgt beschreven worden:

Promotie van de website als tool in de transmurale multidisciplinaire samenwerking.

Het kennis- en afsprakengeheel permanent ter beschikking stellen aan de zorgprofessionals van de thuiszorg en van het ziekenhuis en aan de patiënten en hun naasten.

Initiatief bij LMN en de huisartsenvereniging houden in samenwerking met Listel, KLAV, Wit Gele kruis, AZVesalius en diverse zelfstandige zorgverstrekkers uit de thuiszorg

Website laten doorgroeien van een kennis- en afsprakengeheel (procesbeschrijvingen) naar een ‘workflow management” tool. (vb. reeds ingevulde opname of ontslagformulieren aanbieden die tegelijkertijd nog te personaliseren zijn vooraleer ze te versturen per e-mail)

'Up to Date' houden van de website.