Welkom op de website van de werkgroep Transmuraal Klinische Pad COPD.


Deze site bevat het kennis- en afsprakengeheel dat COPD-zorg op een gebruiksvriendelijke manier aanbiedt aan de zorgverstrekkers, de patiënten en hun naasten.

De werkgroep stelde uitdrukkelijk dat kennis universeel is en dus ter beschikking staat van eenieder maar dan wel op eenieders eigen verantwoordelijkheid.


>> INGANG PATIËNT

>> INGANG PROFESSIONAL


De site is opgebouwd volgens twee perspectieven van de ziekte: enerzijds de progressie in tijdsfasen (weergegeven in een horizontale knoppenbalk boven) en de bijbehorende zorguitkomsten, anderzijds de verschillende betrokken beroepsgroepen (weergegeven in een verticale knoppenbalk links).

De site dient u binnen de drie klikken bij de gepaste informatie te brengen. Inhoudelijke bemerkingen ontvangen we graag via dit emailadres. Ze worden besproken op de volgende stuurgroepvergadering.


Rechts:Tag cloud van het samenvattend verslag van de consensusvergadering i.v.m. de doelmatige behandelingen van COPD, georganiseerd door het RIZIV op 24/11/2011.