AZ Vesalius logo

Palliatief support team (PST)

Een palliatief supportteam is een multidisciplinair team dat op vraag van het behandelend team, de familie of de patiënt advies, informatie en ondersteuning geeft. Het PST neemt de zorg niet over, maar ondersteunt het behandelend team in het uitvoeren van de comfortzorg.

In samenwerking met het behandelend team tracht het PST aan patiënten voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, de meest optimale zorg te bieden.

De adviezen van het PST worden steeds aan de behandelend arts meegedeeld, omdat die de eindverantwoordelijkheid blijft behouden.

Deze zorg bestaat in de eerste plaats uit het zoveel mogelijk opvangen en wegnemen van de klachten die de ziekte en/of de palliatieve situatie met zich meebrengen, zowel voor de patiënt, als voor zijn naasten. Deze klachten kunnen van fysieke, psychische, sociale of spirituele aard zijn.

Noden zoals graag naar huis willen gaan, opname op de palliatieve eenheid, hulp in de communicatie over het ziek zijn en de impact ervan worden bespreekbaar gemaakt.

Het PST kan ook ondersteunen bij belangrijke beslissingen in het zorgtraject zoals bijvoorbeeld het verder zetten of afbouwen van behandelingen, vragen over het levenseinde en vroegtijdige zorgplanning.

Het PST werkt nauw samen met de palliatieve eenheid "De Schelp" en de palliatieve thuiszorgequipes, om toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en meest aangepaste plaats.

Het is aan te raden het Palliatief Supportteam tijdig in het zorgproces in te schakelen.

Iedereen mag het palliatief supportteam aanvragen, zowel patiënt, familie, artsen en andere zorgverstrekkers.

De leden van het Palliatief support team (PST) zijn:

  • Dr. Esther Janssen
  • Carina Duijsters, pastoraal werker
  • Katrien Leyssen, psychologe

  • Anne Vanden Broecke, verpleegkundige

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.