AZ Vesalius logo

Coronavirus COVID-19: informatie voor patiënten en bezoekers

Wij nemen de nodige maatregelen om ook nu kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen voor elke patiënt. Daarom is onze bezoekregeling aangepast en vragen wij u enkele richtlijnen strikt op te volgen.

Palliatief support team (PST)

Een palliatief supportteam is een multidisciplinair team dat op uitdrukkelijke vraag van het behandelend team, de familie of de patiënt advies, informatie en ondersteuning geeft. De adviezen van het PST worden steeds aan de behandelend arts meegedeeld, omdat hij/zij de eindverantwoordelijkheid blijft behouden. Het PST neemt de zorg niet over, maar ondersteunt het behandelend team in het uitvoeren van de comfortzorg.

In samenwerking met het behandelend team tracht het PST aan patiënten voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, de meest optimale zorg aan te bieden.

Deze zorg bestaat in de eerste plaats uit het zoveel mogelijk opvangen en wegnemen van de klachten die de ziekte en/of de palliatieve situatie met zich meebrengen, dit zowel voor de patiënt zelf, als voor zijn naasten. Deze klachten kunnen zowel van fysieke, psychische, sociale of spirituele aard zijn. Noden, zoals bvb graag naar huis willen gaan, overname op de palliatieve eenheid, hulp in de communicatie over het ziek zijn en de impact ervan, worden bespreekbaar gemaakt. Het PST kan tevens ondersteunen bij belangrijke beslissingen in het zorgtraject zoals bijvoorbeeld het verder zetten of afbouwen van behandelingen, vragen omtrent beslissingen rondom het levenseinde en vroegtijdige zorgplanning. Het PST werkt nauw samen met de palliatieve eenheid "De Schelp" en de palliatieve thuiszorgequipes, om toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en meest aangepaste plaats. Het is aangewezen het Palliatief Supportteam tijdig in het zorgproces in te schakelen.
Iedereen mag het palliatief supportteam aanvragen, zowel patiënt, familie, artsen als alle andere zorgverstrekkers.

De leden van het Palliatief support team (PST) zijn:

  • Dr. Esther Janssen
  • Carina Duijsters: pastoraal werker
  • Lief Hoedemakers: psychologe

  • Gerda Weerelds: verpleegkundige

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.