AZ Vesalius logo

De financiële tegemoetkomingen

Wanneer u door ziekte of ouderdom last heeft van een verminderde graad van zelfredzaamheid zijn er vaak socio-financiële tegemoetkomingen waarvan u kan genieten.

Bijvoorbeeld: ziekte-uitkering, financiële en sociale voordelen van de FODSZ, Vlaamse zorgverzekering en Gemeentelijke Mantelzorgtoelage (Klik hier), incontinentieforfait (Klik hier), E-pathologie, tussenkomsten bij de aanschaf van en gaankader of rolwagen en dergelijke meer, palliatief forfait (statuut).

De sociale werker van de dienst patiëntenbegeleiding kan samen met u nagaan voor welke tussenkomsten u eventueel in aanmerking komt en u verwijzen naar de bevoegde instanties. Ook bij de maatschappelijk werker van uw mutualiteit of het OCMW kan u terecht voor advies en ondersteuning bij de aanvraag van deze financiële tegemoetkomingen.

Rechtenverkenner De website: www.rechtenverkenner.be van de Vlaamse overheid geeft een overzicht van de sociale grondrechten: via gedetailleerde informatiefiches wordt de geldende regelgeving van de verschillende overheidsniveaus (federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal) bekend gemaakt. Op de website kunnen gebruikers nagaan op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.