AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Hospitalisatieverzekering en dagvergoeding

Hospitalisatieverzekering

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft afgesloten gelieve dan uw ziekenhuisopname tijdig aan te geven bij uw verzekeraar. We willen u erop wijzen dat de dekking van de hospitalisatieverzekering sterk kan verschillen tussen de diverse maatschappijen onderling. Zo komen sommige polissen bv. niet, of slechts beperkt tussen wanneer u wordt opgenomen op één van de volgende diensten: SP chronische, SP revalidatie, geriatrie, SP palliatieve eenheid,… Navraag doen bij uw verzekerings-makelaar over uw specifiek contract is dus aangewezen.

Voor de terugbetaling van uw onkosten heeft de verzekeringsmaatschappij uw ziekenhuisfactuur nodig. U kunt de factuur aan hen overmaken van zodra u ze ontvangt van het ziekenhuis.

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft bij een maatschappij die een overeenkomst heeft met het ziekenhuis, dan wordt de factuur rechtstreeks overgemaakt wanneer u de dienst inschrijvingen hiervan geïnformeerd heeft.

Sommige polissen bieden ook een extra tussenkomst in de ambulante kosten wanneer u geconfronteerd wordt met een ‘ernstige’ ziekte.

De hierna gediagnosticeerde ziekten kunnen ‘eventueel’ in aanmerking komen voor terugbetaling:

  • Kanker, leukemie, ziekte van Kahler of ziekte van Hodgkin,
  • Multiple-sclerose, ziekte van Parkinson, cerebrospinale meningitis, poliomyelitis of encefalitis,
  • Tetanus, pokken, tyfus- of paratyfuskoorts, tyfus, buiktyfus, cholera, tuberculose, aids, difterie, miltvuur, brucellose, mazelen, rodehond, roodvonk of hepatitis door een biologisch onderzoek.
  • Sarcoïdose, diabetes, nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse.
  • Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, …

Het betreft medisch vereiste ambulante zorgen die door een geneesheer worden verstrekt of bevolen en die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, alsook de geneesmiddelen en de huur van medisch materiaal op doktersvoorschrift.

Mogelijke kosten zijn:

  • Raadplegingen, onderzoeken en behandelingen uitgevoerd of voorge-schreven door een arts, op voorwaarde dat ze worden terugbetaald door de ziekteverzekering
  • Remgeld van terugbetaalbare geneesmiddelen
  • Eerste prothese of eerste orthopedisch toestel indien dit niet geplaatst werd tijdens een opname
  • Terugbetaalbaar gipsmateriaal, synthesemateriaal, stoma- en incontinen-tiemateriaal, implantaten
  • Huur medisch-technische hulpmiddelen,… 

De tussenkomst geldt enkel voor kosten die rechtstreeks verband houden met de gediagnosticeerde ziekte. Zowel het type ziekte alsook de voorwaarden die tot een terugbetaling kunnen leiden, zijn verschillend van verzekeringsinstelling tot verzekeringsinstelling.

Voor bijkomende informatie neemt u best contact op met uw verzekeringsinstelling.

Dagvergoeding

Sommige mensen hebben een aanvullende verzekering (ziekenfonds) die een forfaitaire dagvergoeding uitbetaalt bij een verblijf in het ziekenhuis. Enkele verzekeraars vragen hiervoor een ‘attest van ziekenhuisopname’. Indien dit voor u het geval is, gebruik dan het attest dat is bijgevoegd bij uw ziekenhuisfactuur.

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.