AZ Vesalius logo

Semi- en residentiële opvangmogelijkheden

Dagzorgcentra en dagopvang

Een “dagzorgcentrum” is een door het RIZIV erkend centrum dat bestemd is voor ouderen die graag thuis willen blijven wonen en gedurende de dag in minder of meerdere mate verzorging nodig hebben. Ouderen kunnen het centrum een aantal dag(delen) per week bezoeken. Zij volgen een gestructureerd dagprogramma dat gericht is op sociale contacten, animatie en (cognitieve) revalidatie. In het centrum worden maaltijden voorzien alsook rust- en slaapgelegenheid voor diegenen die dit nodig hebben. Sommige centra voorzien eveneens vervoer van en naar het centrum. Bij verplaatsingsproblemen kunt u ook terecht bij de minder mobiele centrale van uw gemeente of de belbus. Dagverzorging kan eveneens een ondersteuning betekenen voor de mantelzorger(s) waardoor zij de zorg voor de ouderen langer gestalte kunnen geven. www.desocialekaart.be (inhoudstafel: Thuiszorg /opvang/ dagverzorgingscentrum)

Sommige rustoorden bieden ook “dagopvang” aan. Men neemt dan gewoon deel aan de dagelijkse activiteiten van de vertrouwde groep rusthuisbewoners. Het concept verschilt enigszins met dat van de erkende dagzorgcentra. De meeste mutualiteiten voorzien dan ook géén tussenkomst voor deze formule.

Centra voor kortverblijf

Een “centrum voor kortverblijf” is als voorziening verbonden aan een rusthuis. Kortverblijf omhelst een verblijf in een daartoe bestemde zorgsetting gedurende korte periodes, met een totaal van 90 dagen per voorziening op jaarbasis waarvan maximum 60 opeenvolgende dagen.

Het centrum biedt zowel tijdens de dag als de nacht zorg- en hulpverlening aan buiten het natuurlijke thuismilieu van de oudere en ontlast hierdoor de mantelzorg. Denken wij hier aan huisvesting, verzorging, revalidatie, activering e.a. Deze formule wordt onder meer gebruikt wanneer de mantelzorger(s) op vakantie gaan, de partner wordt gehospitaliseerd, …

Indien u op zoek bent naar een beschikbare plaats in een centrum voor kortverblijf dan vindt u op onderstaande website een lijst met alle centra en kunt u desgevallend online overgaan tot een reservatie. Het websiteadres:www.kortverblijven.be of www.desocialekaart.be  (inhoudstafel:Thuiszorg /opvang/ centrum voor kortverblijf)

Gelieve ermee rekening te houden dat dagcentra en centra voor kortverblijf meestal werken met lange wachtlijsten. Wij raden u zeker aan om tijdig een aanvraag te doen.

Sommige mutualiteiten voorzien ook een tussenkomst in de kostprijs van een verblijf in een officieel erkend dagverzorgingscentrum en/of centrum voor kortverblijf. Uw ziekenfonds kan u hierover verder informeren.

Serviceflats

Een “serviceflat” biedt een welgekomen alternatief wanneer de accommodatie van uw woonst niet meer voldoet aan uw noden. Een serviceflat is een individuele wooneenheid met een toegankelijke en aangepaste infrastructuur. De meeste flats beschikken over een eigen keuken, badkamer, slaapkamer en living alsook een intern oproepsysteem. Serviceflats zijn bestemd voor semivalide bejaarden die nog voldoende zelfredzaam zijn. Indien u hulp nodig hebt bij uw huishoudelijke activiteiten dan kunt u ook daar beroep doen op de diensten voor thuisgezondheidszorg zoals poetsdienst, bejaardenhelpster,… Een verblijf in een serviceflat kan tevens gecombineerd worden met bv. een dagzorgcentrum. Het RIZIV voorziet géén tussenkomst voor een verblijf in een serviceflat. Voor een actuele lijst van al deze woon- en zorgvoorzieningen kan u ook steeds terecht in de gouden gids www.goudengids.be(rubriek 6995 - Rusthuizen) of www.desocialekaart.be (inhoudstafel: Ouderen /Woonmogelijkheden/ Serviceflats en andere residenties met serviceverlening)

Contactgegevens

Klik hier voor de Infobrief dagopvang, kortverblijf en serviceflat.

KATZ-schaal

Klik hier voor het Evaluatieinstrument KATZ-schaal

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.