AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Woon- en zorgcentra

Voor velen staat goed verzorgd worden gelijk met thuis verzorgd worden. Dit klopt echter niet altijd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het thuis niet langer kan. Ouder worden kan immers geleidelijk een verminderde zelfredzaamheid tot gevolg hebben. Een (plotse) ziekte kan dit proces nog versnellen. Sommige situaties vereisen dan een permanent medisch en/of verpleegkundig toezicht dat jammer genoeg aan huis niet altijd kan worden gerealiseerd, maar wel in een woon- en zorgcentrum (WZC).

De draagkracht van de naasten die voor u zorgen (= de mantelzorgers) verschilt ook van situatie tot situatie. Mantelzorgers hebben meestal wel de intentie om hun familielid thuis te verzorgen tot het einde. Dit blijkt echter niet altijd haalbaar omdat zij zich onvoldoende bewust zijn van de complexiteit van zorg die zich in de loop van uw verouderingsproces kan aandienen. Indien, omwille van een overbelasting, de zorg thuis niet langer kan worden aangeboden, dan is het voor de mantelzorger niet altijd evident om dit met u te bespreken. Op dat moment is een open communicatie heel erg belangrijk.

Geef uzelf en uw mantelzorger voldoende tijd om deze veranderingen te aanvaarden en de stap te zetten naar een nieuwe thuis. Houd er echter wel rekening mee dat er lange wachtlijsten bestaan bij de zorginstellingen. Wanneer u op een bepaald moment in acute nood verkeert en een verblijf in het thuismilieu onhoudbaar blijkt te zijn, dan kunt u naar alle waarschijnlijkheid niet onmiddellijk terecht in het woon- en zorgcentrum van uw keuze. Vandaar dat wij u adviseren om u tijdig te laten inschrijven op meerdere wachtlijsten van verschillende woon- en zorgcentra. U vergroot daardoor de kans dat er binnen de vooropgestelde tijd een plaats vrijkomt in de zorginstelling waar u het liefst wil verblijven.

De meeste woon- en zorgcentra in deze regio werken met een preventieve en een definitieve inschrijvingslijst. Een inschrijving is kosteloos en vrijblijvend. U kunt te allen tijde weigeren wanneer u een plaats wordt aangeboden. Wanneer u op dat ogenblik een opname nog niet noodzakelijk acht, kan u uw beurt overslaan maar verzoekt u best de instelling om u niet te schrappen van de wachtlijst.

Wanneer u uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om over te gaan tot een opname, omdat uw toestand dit vereist, moet u dit kenbaar maken aan de verzorgingsinstelling zodat deze uw inschrijving kan verplaatsen van de preventieve naar de definitieve wachtlijst. 

Om samen met u op zoek te gaan naar de meest geschikte woongelegenheid dient de verantwoordelijke van de zorginstelling een juist beeld te krijgen over de zorgen die u effectief nodig heeft. Gelieve hiervoor een KATZ-schaal te laten invullen door uw behandelende arts of thuisverpleegkundige en mee te nemen naar de zorginstelling wanneer u gaat voor uw inschrijving op de wachtlijst. Gelieve ook steeds vooraf een afspraak te maken met de instellingen zodat de verantwoordelijken u en uw familie in alle rust kunnen ontvangen.

Via de dienst Patiëntenbegeleiding kan u alvast een overzicht van de lokale rusthuizen bekomen. Daarnaast kunt u ook steeds terecht in de gouden gids www.goudengids.be(rubriek 6995 - Rusthuizen)of op volgende website: www.derusthuizen.be of www.desocialekaart.be(inhoudstafel:Ouderen /Woonmogelijkheden/ Rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen )

Indien u gehospitaliseerd bent en u kunt omwille van uw ziektetoestand niet meer terug naar uw thuismilieu kan, dan vragen wij u om u binnen de week in te schrijven in vijf woon- en zorgcentra, met een realistische kans tot opname, en de dienst Patiëntenbegeleiding hiervan de inschrijvingsbewijzen te bezorgen. Deze bewijzen kunt u bekomen bij de verantwoordelijken van de zorginstelling. U kunt bij de sociaal werker van het ziekenhuis terecht voor advies in verband met de woon- en zorgcentra waar er binnen de vooropgestelde termijn mogelijkheid tot opname is of kan zijn.

Zodra u ontslagklaar bent (uw medische toestand het toelaat) en er een alternatieve opvang is gevonden, wordt u ontslagen uit het ziekenhuis. We kunnen jammer genoeg niet verzekeren dat dit ook de instelling van uw keuze is. Nadien kunt u echter nog steeds doorstromen naar het woon- en zorgcentrum van uw eerste keuze. U vergroot de kans tot opname in de zorginstelling van uw keuze evenwel door u vroegtijdig op de wachtlijst te plaatsen.

Op vraag van de zorginstellingen vragen wij u met aandrang om, na uw (definitieve) opname, de inschrijvingen op de andere wachtlijsten te schrappen. Zo krijgen de rusthuizen een realistischer beeld van het aantal bejaarden dat effectief wachtende is voor een opname.

 

Brochure Opname in een Woon- en Zorgcentrum

Contactgegevens

Klik hier voor de Infobrief Woon- en zorgcentra

KATZ-schaal

Klik hier voor het Evaluatieinstrument KATZ-schaal

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.