AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Disclaimer

a.z. Vesalius wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze internetsite. a.z. Vesalius kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend. Ook kan a.z. Vesalius niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op een aantal plaatsen op deze internetsite zijn links aanwezig naar medisch gerelateerde sites en/of internetsites van derden. az Vesalius is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. a.z. Vesalius staat enkel in voor de juistheid, volledigheid en rechtsgeldigheid van deze informatie indien deze informatie formeel (per gewone post) bevestigd is.


In alle andere gevallen kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.