AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Patiëntenparticipatie

Grote meerwaarde voor alle betrokkenen

Patiënten willen meer dan vroeger controle over hun gezondheidstoestand en vragen steeds meer betrokkenheid bij hun behandeling. Binnen az Vesalius wordt patiëntenparticipatie op een structurele en uniforme manier vorm gegeven. Dat gebeurt met ondersteuning van ZOPP Limburg, een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp waarbij ZOPP staat voor zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie.

In 2016 ondertekende az Vesalius samen met de andere Limburgse ziekenhuizen een intentieverklaring voor een nauwere samenwerking met patiëntenverenigingen en lotgenotenorganisaties, in 2017 werd die intentie verder in de praktijk gebracht, onder andere door met die verenigingen een afsprakennota op te maken waarin voorwaarden tot samenwerking zijn opgenomen.

Heidi Dewelf, Zorgmanager

Heidi Dewelf, Zorgmanager

"Patiënten goed informeren is een belangrijk vertrekpunt"

Patiënten goed informeren is een belangrijk vertrekpunt. Daarom communiceert het ziekenhuis over de samenwerking met ZOPP en de verschillende patiëntenorganisaties via de website, via folders in de wachtzalen, maar ook via mondelinge communicatie via artsen en verpleegkundigen. Per patiëntenvereniging wordt een samenwerking op maat uitgewerkt.

"We brainstormen samen, bedenken oplossingen en zoeken verbetermogelijkheden. Hoe beter we procedures en technieken op elkaar afstemmen en samen oor hebben voor de vragen en de beleving van patiënten en hun familie, hoe meer kwaliteit van zorg we kunnen bieden." zegt Heidi Dewelf, zorgmanager in az Vesalius. 

"We vinden het belangrijk om wederzijds verwachtingen in kaart te brengen. Zo willen patiëntenverenigingen graag dat wij hen bekend maken bij hun doelpubliek. Vanuit het ziekenhuis willen we hen betrekken bij het verbeteren van ons beleid en onze kwaliteit. En we willen hen ondersteunen in hun dagelijkse verwerking, door bijvoorbeeld een zaal ter beschikking te stellen voor een infoavond of zelfs sprekers aan te reiken". 

"We moedigen collega’s aan om zelf feedback te vragen aan patiënten"

“Maar we moedigen collega’s ook aan om zelf ook informeel feedback te vragen aan patiënten. Luisteren naar hun reacties, signalen opvangen en ermee aan de slag gaan. Ook binnen de NIAZ-accreditatie zijn patiëntenparticipatie en familiebetrokkenheid belangrijke aandachtspunten.  Het is een cultuurverandering die je niet van de ene op de andere dag realiseert, maar het is een duidelijke beleidskeuze in ons ziekenhuis die gaandeweg doordringt op alle niveaus.”

Meer informatie

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.