AZ Vesalius logo

az Vesalius als zelfhulpvriendelijk ziekenhuis, een eerste evaluatie

Binnen az Vesalius wordt patiëntenparticipatie op een structurele en uniforme manier vormgegeven. Dat gebeurt met ondersteuning van ZOPP Limburg, een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp waarbij ZOPP staat voor zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie.

In 2018 werkten we samen met acht patiëntenverenigingen: ActiefWW, Boratie & Partners vzw, Diabetes Liga vzw Midden- Limburg, Nier Limburg vzw, RA Limburg vzw, Stoma Ilco vzw, VZW Rozerood en COPDvzw.

Een eerste evaluatie

2018 was het eerste jaar dat de Limburgse ziekenhuizen echt actief waren als zelfhulpvriendelijk ziekenhuis. ZOPP Limburg vond het daarom tijd voor een eerste evaluatie en concentreerde zich daarbij op drie factoren: bekendmaking, attenderen en tweerichtings informatie-uitwisseling.

Patiënten goed informeren is een belangrijk vertrekpunt. Daarom communiceren we over de samenwerking met ZOPP en de verschillende patiëntenorganisaties via de website, via folders in de inkomhal en op de betrokken afdelingen, maar ook via mondelinge communicatie via artsen en verpleegkundigen.

Patiëntenverenigingen worden voorgesteld aan de zorgverleners, op een dienstvergadering of op een andere activiteit.

Wat het attenderen of gericht doorverwijzen betreft is er nog ruimte voor verbetering. Indien mogelijk geven we folders mee aan patiënten. Voor iedere vereniging werd er afgesproken dat de specifieke con- tactpersoon op de afdeling nagaat of er effectief wordt doorverwezen en hoe dit verloopt. In hoeverre er wordt ingezet op het attenderen, is mede afhankelijk van de problematiek.

Op het vlak van tweerichtings informatie-uitwisseling scoren we goed. Er wordt actief nagedacht over de mogelijkheden om de patiëntenverenigingen als betrokken partners in te schakelen. Per patiëntenvereniging bouwen we een samenwerking op maat uit, in functie van de pathologie, de doelstellingen en de dynamiek van de vereniging.

“Patiëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsvolle zorg die we als ziekenhuis bieden. Daarom bekijken we nieuwe samenwerkingen met andere patiëntenverenigingen en willen we in de toekomst steeds vaker samen nieuwe infoavonden en workshops samen uitwerken,” zegt Heidi Dewelf, zorgmanager in az Vesalius.

Enkele voorbeelden:

• De workshop voeding en vermoeidheid bij kanker voor professionals en patiënten werd mee voorbereid met vzw rozerood en zij waren daar ook aanwezig

• Tijdens Open Bedrijvendag op 7 oktober 2018 kregen de patiëntenverenigingen de gelegenheid een infostand op te stellen. Alle aangesloten patiëntenverenigingen waren aanwezig. Ook de samenwerking met ZOPP Limburg werd hier kenbaar gemaakt via folders en affiches

• Nier Limburgvzw kreeg een extra infostand voor orgaandonatie, in samenwerking met de stad Tongeren. Het leverde meer dan honderd nieuwe registraties op voor orgaandonatie

• Het functieprofiel van oncocoach is ter beoordeling voorgelegd aan vzw rozerood. In hun feedback benadrukten zij de rol van oncocoach als spilfiguur in dit zorgtraject en de kennis waarover hij/zij dient te beschikken. Het functieprofiel is op basis van die feedback aangepast

• Stoma Ilco participeerde in de voorbereiding van de workshop stomazorg voor onze verpleegkundigen. Ze stelden een verzorgingskit voor per individuele patiënt, dit voorstel maakt deel uit van de procedure stomazorg az Vesalius

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.