AZ Vesalius logo

Eerste stap naar verminderen van aantal vals-positieve resultaten bij longkankerscreening

Aan de hand van bloedonderzoek kan het aantal vals-positieve resultaten bij longkankerscreening mogelijk worden teruggedrongen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van dokter Karolien Vanhove, pneumologe in az Vesalius en onderzoeker aan de UHasselt en ZOL Genk. Zo kan voor een groot aantal risicopatiënten onnodig bijkomend onderzoek worden vermeden en wordt longkankerscreening minder duur.

Wanneer longkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt is de kans op genezing groot. Maar door het lang uitblijven van symptomen wordt de ziekte vaak laat vastgesteld. Uit de vorig jaar gerapporteerde NELSON-studie blijkt dat het vroeg detecteren van longkanker door screening met CT-scans het aantal gevallen van longkankersterfte kan terugdringen. Maar die screening is duur en levert een groot aantal vals-positieve resultaten op.
Onder leiding van Prof. Dr. Thomeer (ZOL Genk), Prof. Dr. Mesotten (ZOL Genk) en Prof. Dr. Adriaensens (UHasselt) deed Dr. Vanhove onderzoek naar het verstoorde metabolisme in longkankercellen. Aan de hand van een specifieke bloedtest werd vastgesteld dat het bloed van een longkankerpatiënt een andere metabole samenstelling heeft dan het bloed van een patiënt met een goedaardig longletsel. Op de scan zie je geen verschil, maar in het bloed zie je dat wel degelijk.

“Het gaat om zeer prille resultaten, die nog op grote schaal gevalideerd moeten worden,” zegt kersvers doctor Karolien Vanhove. “Maar als dat gebeurt en we deze test kunnen opnemen in de screening naar longkanker zal die minder duur zijn, want we kunnen een aantal overbodige onderzoeken vermijden. En ook voor de patiënt is dit belangrijk, het vermijden van een vals-positieve screening betekent ook het vermijden van onnodige angst en onzekerheid.”

Een tweede vaststelling is dat er op basis van dit onderzoek een betere prognose kan worden voorspeld bij zowel vroegtijdige als gevorderde longkanker. “Zo kunnen we in de toekomst nog gerichter voorspellen welke patiënten een behandeling nodig hebben,” zegt Vanhove.

Dit onderzoek kadert binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) van Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk) en Jessa Ziekenhuis (Hasselt), mede gefinancierd door de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), de Provinciale en Vlaamse Overheid in kader van het SALK, en de partners Jessa, ZOL en UHasselt.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.