AZ Vesalius logo

Tevreden artsen en werknemers

Van 14 mei tot en met 4 juni liep er binnen az Vesalius een onderzoek naar de tevredenheid, loyaliteit, motivatie, welzijn en engagement van de medewerkers. De engagementsmeting werd gelanceerd onder de slogan ”Waaj zietet aut?” oftewel “Hoe gaat het?” in het Tongers dialect.

70 procent van de werknemers en 44 procent van de artsen hebben de tijd genomen om hun uitgebreide mening te geven over hun job en hun ziekenhuis. Deze meningen zijn erg waardevol en zullen ons sturen in ons beleid voor de komende jaren.

Uit de resultaten bleek dat we trots mogen zijn op ons ziekenhuis. 85 procent van de werknemers en 77 procent van de artsen geven aan dat ze tevreden tot heel tevreden zijn in ons ziekenhuis. Vergeleken met een benchmark van 27 andere ziekenhuizen behalen we daarmee een topscore.

96 procent van de medewerkers geven aan dat ze hun job heel graag doen. Ook werkomstandigheden, professionele ontwikkeling en werktijden scoren uitermate goed. Samengevat kan men stellen dat de meeste deelvragen goed tot zeer goed scoren en meestal beter dan de benchmark.

Na het communiceren van deze resultaten werd gestart met verbeterplannen die als doel hebben de tevredenheid van de medewerkers te optimaliseren. Dit kan gaan om kleine aanpassingen, maar ook om acties die over meerdere jaren lopen. Deze meting zal voortaan driejaarlijks gepland worden om een continue monitoring van het engagement van de medewerkers te waarborgen.

Tweede pensioenspijler

Uit de engagementsmeting bleek dat de tevredenheid over extralegale voordelen lager scoorde dan de andere vragen. Bovendien bestaat er nog steeds een verschil tussen het pensioen van een statutair personeelslid en dat van een contractueel personeelslid. Ons ziekenhuis heeft daarom beslist om een tweede pensioenpijler in te voeren voor de contractuele personeelsleden vanaf 01/10/2019 met een inhaaltoelage van 01/01/2019 tot en met 30/09/2019.

Het gaat om een pensioentoelage van 1 procent van het pensioengevend jaarloon voor 2019, 2 procent voor 2020 en 3 procent vanaf 2021. Er is geen bijdrage van de werknemer verschuldigd, enkel het az Vesalius levert een bijdrage.

De tweede pensioenpijler komt ook tegemoet aan de voorwaarden van de Wet Bacquelaine. Deze wet stelt dat een organisatie die voor haar contractuele medewerkers een tweede pensioenpijler invoert, een korting krijgt op de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is een soort “boete” die betaald moet worden omwille van het groot onevenwicht tussen sterk dalende inkomsten en sterk stijgende uitgaven binnen het pensioenfonds.

De tweede pensioenpijler is een interessant voordeel voor de werknemer die kan genieten van een levenslange maandelijkse rente vanaf 65 jaar of vanaf wettelijke pensionering.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.