AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Nexuzhealth: Geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

Dit item openen met de vaststelling dat er handen te kort zijn in de zorg, is vandaag meer dan ooit een open deur intrappen. Dat we via ICT ervoor gaan zorgen dat er net meer handen aan het ziekenhuisbed beschikbaar worden gemaakt, zal bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen. En toch is het net dat wat we zullen verwezenlijken via de keuze voor het Geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier van Nexuzhealth.

Het huidige EPD is niet voldoende geïntegreerd, waardoor verschillende applicaties niet met elkaar communiceren en dubbele input van data, zoals allergieën en medicatie, voorkomt. Zo gaat er veel tijd verloren met o.a. het zoeken naar de juiste informatie.

De kracht van het Nexuzhealth dossier, gebruikt in 31 ziekenhuizen waaronder onze netwerkziekenhuizen, schuilt in de centrale gedeelde databank en de integratie van applicaties zoals afsprakenbeheer, medisch dossier, elektronisch medicatievoorschrift, Spoedmodule, OK, IZ, medische beeldvorming en elektronische orders.

De betrokkenheid van de patiënt zal sterk verhoogd worden door het gebruik van de MyNexuzhealth app, waarbij zowel medische gegevens, technische onderzoeken als afspraken ter beschikking worden gesteld. De eerstelijnszorg zal baat hebben bij een volledig en up-to-date beeld van de patiënt. Ook extra muros trachten we het principe van only-once registratie van data aan te houden.

Om dit project in goede banen te leiden werden er drie applicatiebeheerders voorzien, aangestuurd door de programmamanager: Marie France Vallé. Dit team staat in voor analyse, implementatie, opleiding, opvolging en ondersteuning van het nieuwe EPD.

De analytische fase is afgerond met als resultaat het door de stuurgroep goedgekeurde globale projectplan.

Momenteel zijn er 3 modules opgestart:
• Patiëntenkoppeling (gaat live in november 2020)
• Afsprakenbeheer (gaat live in februari 2021)
• Medische dossiervoering (gaat live in mei 2021)

 

De samenwerkingsovereenkomst met Nexuzhealth, de integrator van het EPD-pakket KWS, werd afgesloten op 27 november 2019.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.