AZ Vesalius logo

Ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg verzekert beste zorg in één oncologisch netwerk

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg pakten in 2019 uit met een primeur. Maandenlang werd intensief samengewerkt om voor vier soorten kankers, een zorgtraject uit te werken waarbij de patiënt gegarandeerd de best mogelijke behandeling geniet. In welk van de ziekenhuizen van het netwerk de patiënt zich aanvankelijk aanmeldt, is niet van belang.

Het oncologisch netwerk is gestart in het najaar. Het is opgezet door az Vesalius in Tongeren, Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Voor vier soorten kankers tekenden ze samen specifieke zorgtrajecten of ‘zorgpaden’ uit. De patiënt volgt een welomschreven traject in een oncologisch netwerk, met de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin hij of zij wordt behandeld. Dit oncologische zorgprogramma is één van de speerpunten van het klinisch netwerk.

De zorgpaden zijn na veel overleg en een grondige voorbereiding bepaald. Het gaat om borst-, prostaat-, dikkedarm- en longkanker. De keuze van de aandoeningen is gemaakt door de vier betrokken artsen uit de vier ziekenhuizen en vloeit voort uit de beschikbare expertise en de hoge frequentie van deze kankers. “De samenwerking van in de prille beginfase is trouwens cruciaal, anders krijg je zo’n omvangrijk project nooit van de grond” zegt dr. Rudolf van Puijenbroek (Sint-Franciscusziekenhuis).

“In Nederland zijn de oncologische zorgpaden al sterk ingeburgerd. We zijn bij de voorbereiding dan ook regelmatig een kijkje over de grens gaan nemen”, zegt prof. dr. Jeroen Mebis (Jessa Ziekenhuis). “In de zorgpaden staat de patiënt voorop. Hij of zij volgt een traject met telkens de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin de behandeling gebeurt. Het motto daarbij luidt: behandel dicht bij huis als het kán, en elders als het moét.”

Kennis en apparatuur delen

Dr. Katherine Vandenborre (az Vesalius): “We organiseren op zeer regelmatige basis een multidisciplinair oncologisch consult in elk zorgpad. Dat garandeert een uniform beleid in de behandelingen. Voor borstkanker loopt dit nu al erg goed. In een aantal andere zorgpaden kunnen we dit nog aanscherpen. Hoe efficiënter het overleg is, hoe beter.”

Voor de vier zorgpaden zijn nu protocollen en handboeken uitgewerkt, onder meer gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Dit verzekert elke patiënt van de beste kwaliteitszorg. Ook de patiëntervaring wordt systematisch gemeten met gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde vragenlijsten.

Dr. Jolanda Verheezen (Sint-Trudo Ziekenhuis): “Welke onderzoeken vinden plaats, wat is de voorkeursbehandeling en welke zijn de alternatieven? Dat staat nu gedetailleerd beschreven. Ook voor bijvoorbeeld de radiologen en pathologen zijn er standaardprotocollen. De minimale inhoud van de verslaggeving is schriftelijk vastgelegd. Dit alles leidt naar een nog meer uniforme, efficiënte en gestroomlijnde behandeling.”

Troef

De grootste troef van deze samenwerkingsvorm is dat de vier ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur gestructureerd delen als gelijkwaardige partners. “Doorgaans zullen de patiënten chemotherapie in hun vertrouwde ziekenhuis krijgen”, zegt dr. Katherine Vandenborre (az Vesalius). “Maar de geavanceerde robot die bij prostaatkanker wordt ingezet, staat in Jessa. De uroloog van ons ziekenhuis voert deze operaties in Hasselt uit.”

Traditie

Met deze eerste concrete samenwerking op netwerkniveau willen we komen tot één hechte groep van artsen en verpleegkundigen die over de verschillende ziekenhuizen heen perfect op elkaar afgestemd zijn zodat ze de beste zorg kunnen afleveren aan de patiënt.

“Dat is op zich geen grote nieuwigheid, omdat onze ziekenhuizen al een lange traditie van samenwerken hebben” vult dr. Rudolf van Puijenbroek (Sint-Franciscusziekenhuis) aan. “Limburg heeft geen academisch ziekenhuis maar wel uitstekende artsen, met elk hun specifieke expertise, verspreid over verschillende ziekenhuizen. Samenwerken lag altijd al voor de hand.”

Kwaliteit bewaken en de lat nog hoger leggen

De zorgpaden zijn in het najaar gestart. In de loop van het traject bewaakt een oncologische commissie de kwaliteit en zal - waar nodig - bijsturen. “Nog meer gespecialiseerde artsen zullen zich op een gestructureerde manier met de patiënt bezig houden, en dit volgens een weloverwogen, deskundig onderbouwd traject”, besluit dr. Jolanda Verheezen (Sint-Trudo Ziekenhuis). “De lat van onze zorg ligt al hoog; nu leggen we de lat nog een stuk hoger”.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.