AZ Vesalius logo

De beste stuurlui zitten in het bestuur

In 1991 besloten de OCMW-ziekenhuizen van Tongeren en Bilzen en de OLV-Kliniek in Tongeren de krachten te bundelen. De stichters van weleer zijn vandaag nog steeds de drie deelgenoten van az Vesalius.

Het deels publieke karakter van ons ziekenhuis heeft tot gevolg dat de samenstelling van de bestuursorganen van het ziekenhuis de kalender van de lokale verkiezingen volgt. Zo leidden ook de lokale verkiezingen van oktober 2018 tot een nieuwe samenstelling van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van ons ziekenhuis.

Bovendien werd bij de installatie van de nieuw samengestelde bestuursorganen ook rekening gehouden met de richtlijnen inzake verdere professionalisering die in 2018 werden bepaald in de nieuwe statuten en het nieuwe intern reglement van het ziekenhuis. Als gevolg hiervan werd het aantal vertegenwoordigers per deelgenoot met één eenheid verlaagd, en werd er tegelijkertijd ook een delegatie van het medisch korps van het ziekenhuis verwelkomd in de bestuursorganen.

De installatie van de nieuwe raad van bestuur betekende ook dat er voor de periode 2019 – 2024 een nieuwe voorzitter werd aangesteld. Yvan Vanbockryck droeg na 30 jaar bestuurschap en 13 jaar voorzitterschap de fakkel over aan Steve Hoste, vertegenwoordiger van de Stad Tongeren in het bestuur van az Vesalius. De algemene vergadering en de raad van bestuur van az Vesalius zijn voor de legislatuur 2019-2024 als volgt samengesteld:

Never change a winning team

Niet alleen de raad van bestuur speelt een essentiële rol bij het uitstippelen van het juiste beleid van een ziekenhuis, ook de medische raad heeft een belangrijke invloed op de continue verbetering van het zorgaanbod. Deze raad bestaat in az Vesalius uit negen artsen die de belangen van de artsen en bij uitbreiding van de medische functie in het ziekenhuis moeten verdedigen. De leden van de medische raad worden telkens voor een periode van drie jaar verkozen.

Bij de verkiezingen van november 2019 werd de uittredende ploeg van de medische raad bedankt voor haar goede werk, want alle leden werden opnieuw verkozen. Dr. Yves Germeaux, uittredend voorzitter, werd door de nieuw geïnstalleerde raad ook herkozen tot voorzitter voor de komende drie jaar. Ook de andere bestuursleden werden in hun functie bevestigd. De leden van de medische raad voor de periode 2019-2022 zijn:

Afscheid Yvan Vanbockryck

2019 was ook het jaar waarin az Vesalius Yvan Vanbockryck uitzwaaide. Hij was, op een periode van 6 jaar na, sinds de oprichting van az Vesalius onafgebroken lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Tijdens deze vele jaren werd hem tweemaal de voorzittershamer toevertrouwd.

Dankzij de unieke combinatie van zakelijk inzicht en patiëntgerichtheid speelde dhr. Vanbockryck in vele dossiers een doorslaggevende rol. Zijn voorzitterschap werd vooral gekenmerkt door een sterke verbetering van de financiële positie van het ziekenhuis. Medewerkers, directie en bestuurders zijn hem dan ook erg dankbaar voor zijn wezenlijke bijdrage tot de toekomst van az Vesalius.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.