AZ Vesalius logo

Logistieke optimalisatie voor betere zorg

Door een goede beheersing van de interne logistieke stromen, kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. Enkele projecten die op dat vlak in het oog sprongen in 2020 zijn het patiëntentransport en de logistieke ondersteuning op de verpleegafdelingen.

Tijdswinst in de logistieke stromen maakt tijd vrij voor ondersteuning van de zorgmedewerkers. Dat geeft dan weer extra ruimte voor kwalitatieve zorg aan de patiënten.

iTransport: het vervoeren van patiënten binnen het ziekenhuis.

Sinds augustus 2020 werkt de logistieke dienst met de iTransport-software. Dit is een zelfsturend systeem dat de interne patiënten- en goederentransporten beheert en stuurt. Vroeger werden al deze transporten schriftelijk en telefonisch gecommuniceerd naar de logistieke medewerkers.

Zo werkt het nieuwe systeem: Een verpleegkundige of arts vraagt een patiëntentransport aan in iTransport. Het systeem ordent deze aanvragen op basis van de gevraagde aankomsttijd en prioriteit en deelt deze uit aan de logistiek medewerkers.

Daarbij wordt er rekening gehouden met welke medewerker het snelst beschikbaar is en wie zich het dichtst bij de vertrekplaats van het transport bevindt. 

Iedere logistiek medewerker heeft een smartphone waarop de opdrachten binnenkomen. Met die smartphone scannen ze het polsbandje van de patiënt, zodat steeds de juiste persoon vervoerd wordt. 

Het systeem bewaart alle data en kan hierdoor zichzelf steeds bijsturen. Zo weet iTransport ondertussen dat een logistiek medewerker ongeveer 8 minuten nodig heeft om een patiënt met rolstoel van de dienst heelkunde naar radiologie te brengen.

Maar wanneer een patiënt met bed van geriatrie naar nucleaire geneeskunde moet, duurt dat 13 minuten.

Logistieke ondersteuning op de verpleegafdelingen sinds 2020

  • De medewerkers van het centraal magazijn beheren de stock op de verpleegafdelingen. Zo zorgen zij ervoor dat de verpleegkundigen steeds over de nodige materialen beschikken om de juiste zorg te bieden aan de patiënt. Minstens 1 x per week worden de magazijnen op de verpleegafdelingen aangevuld. 
  • De logistieke dienst zorg dagelijks voor brengen van de maaltijdkarren vanuit de keuken naar de afdelingen en terug. 
  • Cytotoxische bereidingen worden vanuit de apotheek met hoge prioriteit naar de betreffende verpleegafdeling gebracht. Voorheen ging een verpleegkundige dit zelf ophalen aan de apotheek.

Momenteel wordt in samenwerking met Hogeschool PXL de volledige maaltijd-, medicatie- en linnenflow onder de loep genomen.

Het uitgangspunt is ook hier dat de zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk moet kunnen focussen op het bieden van kwalitatieve zorg aan onze patiënten. 

Hierbij is het uitgangspunt steeds hetzelfde: de patiënt staat centraal en de verpleegafdelingen moeten zich zo veel mogelijk kunnen focussen op het toedienen van kwalitatieve zorg.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.