AZ Vesalius logo

Preopname-circuit 2.0

Een nieuwe digitale werkstroom, Workflower, zorgt voor efficiëntere zorgverlening voor het preopname-circuit. Dit wordt specifiek ingezet voor geplande chirurgische opnames in het ziekenhuis.

Deze werkstroom zorgt voor digitale communicatie tussen alle zorgverleners betrokken bij het zorgproces van een patiënt vanaf de raadpleging bij de arts en de effectieve opname van de patiënt in het ziekenhuis.

Naast digitale communicatie werd er ook geïnvesteerd in digitale optimalisatie. Hierdoor worden aanvraagformulieren van het labo door een algoritme voorbereid en robotgestuurd ingevuld.

De patiënt wordt eveneens actief betrokken in deze digitale werkstroom door de implementatie van een digitale preoperatieve vragenlijst.

Verpleegkundigen van het preopname-circuit coördineren de zorg voor de patiënt. Zij zorgen ervoor dat er technische onderzoeken worden uitgevoerd en bereiden het opnamedossier voor de verpleegafdeling voor.

Door een goede voorbereiding en een digitale opvolging verloopt de opname voor de patiënt efficiënter en wordt er nog meer ingezet op veilige zorg.

Elke geplande chirurgische opname verloopt standaard via het pre-opnamecircuit. Niet chirurgische geplande opnames kunnen ook gebruik maken van het pre-opnamecircuit.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.