AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Vooruit met ICT: KWS en het beeldenarchief POW

Met KWS zijn we sinds november op weg op weg naar een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier. En PACSonWEB geeft ons een veilige manier om medische beelden en verslagen extern beschikbaar te stellen.

KWS

In november 2020 startten we met de implementatie van het geïntegreerd elektronisch patiëntendossier KWS van NexusHealth.

Het KWS zal ons helpen een nog betere kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan onze patiënten. Door een volledig geïntegreerde aanpak zal het nieuwe patiëntendossier inspelen op de snelle evoluties die eigen zijn aan deze sector.

Het systeem biedt de mogelijkheid om alles aan de bron en volgens het “eenmaal ingeven”-principe te registreren, waarbij er minder kans op fouten bestaat en een workflow-ondersteunende werking aangeboden wordt.

Het nieuwe EPD zal de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen alle zorgverleners opmerkelijk verbeteren, inclusief gegevensdeling met de netwerkziekenhuizen die op dezelfde wijze geïnterpreteerd en gedeeld zal worden.

Ook kunnen patiënten via de NexuzHealth-app zelf afspraken maken en afspraken opvolgen. 

PACSonWEB: een veilig medisch beeldarchief

POW is een cloudplatform dat medische beelden en verslagen extern beschikbaar stelt op een veilige manier.

Dit platform biedt ook de mogelijkheid om beelden en verslagen als een virtueel archief te laten fungeren.

Onze lokale opslag is duur. Niet enkel is er de hoge investeringskost, maar er zijn ook steeds hogere kosten naar onderhoud en ondersteuning. En dit om beelden en verslagen op te slaan, die slechts sporadisch of niet meer zullen geraadpleegd worden.

De ontzorging, bekomen door het uitbesteden van het beheer en het uniformiseren van de oplossing voor beeldenopslag, past binnen de visie van de dienst ICT.

Er is ook de wijdverspreide uitrol van POW binnen de ziekenhuizen en het gebruik ervan door de externe zorgverstrekkers. Dit laat toe dat beelden over de ziekenhuizen heen, kunnen vergeleken worden.

Via de  piste “POW-Homereading” kunnen onze radiologen, buiten de muren van ons ziekenhuis, op een eenvoudige manier een verslag maken van een onderzoek. Zo kan je via de eigen smartphone een verslag dicteren a.d.h.v. de beschikbaar gestelde beelden.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.