AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Protocol voor euthanasie bij niet-opgenomen patiënten

In 2021 werd een protocol voor euthanasie bij niet-opgenomen patiënten opgemaakt en goedgekeurd.

"Al enkele jaren kregen we af en toe de vraag van een huisarts om euthanasie te mogen uitvoeren in het ziekenhuis. Het gaat in zulke gevallen om patiënten die niet thuis kunnen sterven, vaak omdat dat voor de familie wat moeilijk ligt," zegt dr. Esther Janssen, palliatief arts in ons ziekenhuis.

Vanuit het ziekenhuis wordt er geen advies gegeven, het gaat enkel om het voorzien van een ruimte om dat te kunnen doen. Maar daar komt wel wat bij kijken. Er moest een wettelijk kader worden gecreëerd, waarbij de huisarts een korte samenwerkingsovereenkomst ondertekent met het ziekenhuis voor het uitvoeren van euthanasie bij een bepaalde patiënt op een bepaalde dag.

In 2021 werd dit protocol nog niet in de praktijk gebracht. Euthanasie bij een niet-opgenomen patiënt is dus iets heel uitzonderlijks.

"Mensen sterven liefst thuis, maar soms kan het niet," zegt dr. Janssen. "Waardig sterven is zo belangrijk, we willen huisartsen en hun patiënten daar graag in ondersteunen en het nodige comfort bieden." 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.