AZ Vesalius logo

Zaalartsen

12 jan 2017

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[System.String, System.String]

Om de kwaliteit en continuïteit van zorg van de patiënten in het ziekenhuis en de overdracht van zorg van en naar de extramurale setting goed te coördineren is a.z. Vesalius op zoek naar zaalartsen.

Verantwoordelijkheidsgebieden van de functie

 

1. De zaalarts is het eerste aanspreekpunt voor zijn klinische patiënt en staat garant voor de continuïteit van zorg van de individuele patiënt in het ziekenhuis.

 

Specifieke taken:

o De zaalarts staat mee in voor beheer van het medisch dossier (CareNet registratie, MZG-score, voorschrijven en valideren van medicatie, enz. …).

o De zaalarts stelt samen met de supervisor een diagnostisch plan op.

o De zaalarts staat mee in voor de uitvoering van dit plan.

o De zaalarts staat in voor het bijeenbrengen van de resultaten en de adviezen van geraadpleegde specialisten en voor de integratie ervan in de diagnostische en therapeutische schema's.

o De zaalarts houdt toezicht op de gevolgen ervan voor de patiënt.

 

2. De zaalarts is – in nauwe afstemming met de huisarts – verantwoordelijk voor een goed gecoördineerde overdracht van zorg van en naar de extramurale setting.

 

Specifieke taken:

a. De zaalarts staat in voor het contact met de huisarts enerzijds om waardevolle informatie over de patiënt te verkrijgen en anderzijds met het oog op de opvolging door de huisarts van de patiënt na de opname;

b. De zaalarts staat in voor het opstellen van een voorlopige ontslagbrief en het vervullen van de verschillende administratieve stappen die nodig zijn voor de patiënt.

 

3. De zaalarts is mede-verantwoordelijk voor de best mogelijke integratie van de nursing in de medische zorg en werkt mee aan de continue navorming van het verpleegkundig personeel.

 

4. De zaalarts is verantwoordelijk voor de opnameprocedure, dit in overleg met de supervisor.

 

Is uw interesse gewekt? Uw kandidatuurstelling met curriculum vitae dient u te richten aan de voorzitter Raad van Bestuur, de heer Y. Vanbockrijck en aan Dr. Alex Breugelmans, hoofdarts

az Vesalius

 

Hazelereik 51   |   3700 Tongeren

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust en vrijblijvend contact op met Dr. Alex Breugelmans, hoofdarts, T. 012 397 504 of stuur en e-mail naar: alex.breugelmans@azvesalius.be 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.