AZ Vesalius logo

Ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg verzekert beste zorg in één oncologisch netwerk

6 september 2019

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg pakken uit met een primeur. De voorbije maanden hebben ze intensief samengewerkt om voor vier soorten kankers, een zorgtraject uit te werken waarbij de patiënt gegarandeerd de best mogelijke behandeling geniet. In welk van de ziekenhuizen van het netwerk de patiënt zich aanvankelijk aanmeldt, is niet van belang.

Het gaat dus concreet om een oncologisch netwerk dat van start gaat in het najaar. Het is opgezet door az Vesalius in Tongeren, Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Voor vier soorten kankers tekenden ze samen specifieke zorgtrajecten of ‘zorgpaden’ uit. De patiënt volgt een welomschreven traject in een oncologisch netwerk, met de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin hij of zij wordt behandeld. Dit oncologische zorgprogramma is één van de speerpunten van het klinisch netwerk.

De zorgpaden zijn na veel overleg en een grondige voorbereiding bepaald. Het gaat om borst-, prostaat-, dikkedarm- en longkanker. De keuze van de aandoeningen is gemaakt door de vier betrokken artsen uit de vier ziekenhuizen en vloeit voort uit de beschikbare expertise en de hoge frequentie van deze kankers. “De samenwerking van in de prille beginfase is trouwens cruciaal, anders krijg je zo’n omvangrijk project nooit van de grond” zegt dr. Rudolf van Puijenbroek (Sint-Franciscusziekenhuis).

“In Nederland zijn de oncologische zorgpaden al sterk ingeburgerd. We zijn bij de voorbereiding dan ook regelmatig een kijkje over de grens gaan nemen”, zegt prof. dr. Jeroen Mebis (Jessa Ziekenhuis). “In de zorgpaden staat de patiënt voorop. Hij of zij volgt een traject met telkens de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin de behandeling gebeurt. Het motto daarbij luidt: behandel dicht bij huis als het kán, en elders als het moét.”

Kennis en apparatuur delen
Dr. Katherine Vandenborre (az Vesalius): “We organiseren op zeer regelmatige basis een multidisciplinair oncologisch consult in elk zorgpad. Dat garandeert een uniform beleid in de behandelingen. Voor borstkanker loopt dit nu al erg goed. In een aantal andere zorgpaden kunnen we dit nog aanscherpen. Hoe efficiënter het overleg is, hoe beter.”

Voor de vier zorgpaden zijn nu protocollen en handboeken uitgewerkt, onder meer gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Dit verzekert elke patiënt van de beste kwaliteitszorg. Ook de patiëntervaring wordt systematisch gemeten met gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde vragenlijsten.

Dr. Jolanda Verheezen (Sint-Trudo Ziekenhuis): “Welke onderzoeken vinden plaats, wat is de voorkeursbehandeling en welke zijn de alternatieven? Dat staat nu gedetailleerd beschreven. Ook voor bijvoorbeeld de radiologen en pathologen zijn er standaardprotocollen. De minimale inhoud van de verslaggeving is schriftelijk vastgelegd. Dit alles leidt naar een nog meer uniforme, efficiënte en gestroomlijnde behandeling.”

Troef
De grootste troef van deze samenwerkingsvorm is dat de vier ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur gestructureerd delen als gelijkwaardige partners. “Doorgaans zullen de patiënten chemotherapie in hun vertrouwde ziekenhuis krijgen”, zegt dr. Katherine Vandenborre (az Vesalius). “Maar de geavanceerde robot die bij prostaatkanker wordt ingezet, staat in Jessa. De uroloog van ons ziekenhuis voert deze operaties in Hasselt uit.”

Traditie
Met deze eerste concrete samenwerking op netwerkniveau willen we komen tot één hechte groep van artsen en verpleegkundigen die over de verschillende ziekenhuizen heen perfect op elkaar afgestemd zijn zodat ze de beste zorg kunnen afleveren aan de patiënt.

“Dat is op zich geen grote nieuwigheid, omdat onze ziekenhuizen al een lange traditie van samenwerken hebben” vult dr. Rudolf van Puijenbroek (Sint-Franciscusziekenhuis) aan. “Limburg heeft geen academisch ziekenhuis maar wel uitstekende artsen, met elk hun specifieke expertise, verspreid over verschillende ziekenhuizen. Samenwerken lag altijd al voor de hand.”

Kwaliteit bewaken en de lat nog hoger leggen
De zorgpaden gaan in het najaar van start. In de loop van het traject zal een oncologische commissie de kwaliteit bewaken en - waar nodig - bijsturen.
“Nog meer gespecialiseerde artsen zullen zich op een gestructureerde manier met de patiënt bezig houden, en dit volgens een weloverwogen, deskundig onderbouwd traject”, besluit dr. Jolanda Verheezen (Sint-Trudo Ziekenhuis). “De lat van onze zorg ligt al hoog; nu leggen we de lat nog een stuk hoger”.

Overige nieuwsberichten

Nieuwe monitors voor dienst materniteit 13 / 09

De verloskamers op onze dienst materniteit hebben splinternieuwe geavanceerde monitors. Deze zijn draadloos en mobieler dan voorheen en kunnen zelfs gebruikt worden in bad, ook wordt de arbeid nog beter gevolgd. Een wereldprimeur voor az Vesalius, wij zijn het eerste ziekenhuis ter wereld dat deze monitors in gebruik heeft genomen.

az Vesalius behaalt internationaal NIAZ-kwaliteitslabel 22 / 09

Het Nederlands instituut voor accreditatie in de zorg (NIAZ) heeft zijn internationale kwaliteitslabel toegekend aan az Vesalius. Het NIAZ-kwaliteitslabel staat voor deskundige en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers, en een op verbetering gerichte bedrijfscultuur. “Deze accreditatie is een verdiende erkenning voor de expertise, gedrevenheid en professionaliteit van onze medewerkers,” zegt Yvan Vanbockryck, voorzitter van de raad van bestuur.

Werelddag geestelijke gezondheid 10 / 10

Vandaag, dinsdag 10 oktober, is werelddag van de geestelijke gezondheid. Ook in ons ziekenhuis laten we deze dag niet zomaar voorbij gaan. Aan de tikklokken wordt er fruit uitgedeeld aan het personeel en op de kaartjes, posters en onderleggers verspreid in het ziekenhuis vind je meer informatie over het thema van dit jaar: samen veerkrachtig.

week van de patiëntveiligheid 15 / 11

Het is nationale week van de patiëntveiligheid en dat valt op in ons ziekenhuis. Veilige patiëntenzorg is immers een dagelijkse prioriteit van al onze zorgverleners, om dat te tonen zullen alle medewerkers deze week een button dragen met het opschrift “samen voor veilige zorg.”

screeningstool kindermishandeling 13 / 12

De spoedafdeling van az Vesalius in Tongeren gebruikt sinds kort een screeningstool om kindermishandeling op te sporen. Aan de hand van een korte vragenlijst die de spoedverpleegkundige moet overlopen bij elke minderjarige patiënt kan een vermoeden van kindermishandeling worden vastgesteld en geregistreerd, en kunnen er vervolgstappen genomen worden.

az Vesalius partner van Close the Gap 23 / 02

Vanaf deze maand is az Vesalius een officiële partner van Close the Gap. Dat is een internationale organisatie die de digitale kloof helpt dichten door gebruikt ICT-materiaal op te knappen en te schenken aan organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en onderwijs in ontwikkelingsgebieden. az Vesalius is nu één van de 300 organisaties die gebruikte computers leveren aan Close the Gap.

Mini-auto voor patiëntjes pediatrie 17 / 05

In az Vesalius kunnen kinderen vanaf vandaag in een mini-auto naar een onderzoek rijden. Op die manier wordt het bezoek aan de dokter of een langer verblijf in het ziekenhuis net iets leuker. De auto is een schenking van Mercedes Claes & Zonen en voetbalclub KFCH Tongeren Jeugd.

nieuwe jobsite 14 / 06

Word jij onze nieuwe collega? Bij az Vesalius zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers.

Medisch Centrum Bilzen 19 / 09

In 2020 opent het nieuwe medisch centrum van az Vesalius zijn deuren in Bilzen. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 3.600 m² komt tegenover het huidige medisch centrum en wordt gerealiseerd door STRABAG Belgium NV.

Music for Life 19 / 10

Op vrijdag 19 oktober hebben octopussen Oscaar & Odette het Jessa ziekenhuis in Hasselt verlaten. De komende twee maanden zullen ze van de ene BV naar de andere reizen om geld op te halen voor de Vlaamse vereniging voor ouders van couveusekinderen (VVOC). De actie is een initiatief van drie Limburgse ziekenhuizen: het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en az Vesalius in Tongeren.

Seniorenweek 20 / 11

Het is seniorenweek en naar jaarlijkse gewoonte besteden we dan extra aandacht aan onze oudere patiënten. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een magazine uitgebracht, Senioren met pit. Een jaarblad dat de werking binnen onze afdelingen geriatrie wil tonen in woord en beeld.

MS-verpleegkundige 17 / 12

De multidisciplinaire raadpleging multiple sclerose (MS) in az Vesalius breidt zijn team uit met een MS-verpleegkundige, nog vrij uniek in Limburg. De MS-verpleegkundige is een laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten met MS, zodat zij sneller contact zullen opnemen wanneer zij problemen ervaren of met vragen zitten. Hierdoor verloopt de behandeling vlotter en kunnen mogelijke bijwerkingen sneller aangepakt worden, met als resultaat meer comfort voor de patiënt.

Vesalius Info App 21 / 12

De az Vesalius Info App informeert patiënten op het juiste moment over de verschillende stappen van hun behandeling. Het is een aanvulling op de mondelinge en schriftelijke duiding door artsen en andere zorgverstrekkers in het ziekenhuis.

Sportkliniek 20 / 02

az Vesalius start met een sportkliniek op zijn campus in Tongeren. Die richt zich tot professionele én recreatieve sporters en biedt hen snelle toegang tot gespecialiseerde zorg bij een sportblessure. Een team van drie artsen bundelt zijn expertise om de sportmedische zorg in de regio naar een hoger niveau te tillen. Sporters kunnen er terecht vanaf 4 maart.

100 baby's in 2019 26 / 02

Drukke dagen op onze materniteit. Afgelopen nacht werd het 100ste baby'tje van 2019 geboren in az Vesalius. Honderd unieke verhalen, maar dat van de 99ste geboorte - gisteren om 18:10 uur - is extra bijzonder. Toen beviel Ine Geurts van haar dochter Aurélie. Niet in de verloskamer, maar in onze inkomhal.

Maximale inspanningstest 27 / 03

Sporters kunnen vanaf april terecht in az Vesalius voor een maximale inspanningstest. Zo’n test, op de fiets of op de loopband, geeft een duidelijk beeld van je conditie en zegt bovendien iets over je trainingscapaciteiten. Tijdens de test zijn er altijd een cardioverpleegkundige en een sportarts aanwezig.

longkankerscreening 04 / 04

Aan de hand van bloedonderzoek kan het aantal vals-positieve resultaten bij longkankerscreening mogelijk worden teruggedrongen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van dokter Karolien Vanhove, pneumologe in az Vesalius en onderzoeker aan de UHasselt en ZOL Genk. Zo kan voor een groot aantal risicopatiënten onnodig bijkomend onderzoek worden vermeden en wordt longkankerscreening minder duur.

rookstop 29 / 05

Binnenkort start er een nieuwe reeks van ons rookstopprogramma in groep, onder begeleiding van tabakologe Inge Goffart. Het volgen van een rookstopbegeleiding in groep, eventueel aangevuld met een rookstopgeneesmiddel, verhoogt de kans om succesvol te stoppen met roken.

Gentle Sectio 07 / 06

Het team van gynaecologen en vroedvrouwen van az Vesalius doet er alles aan om een bevalling zo gezinsvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Op dat vlak zijn er enkele vernieuwingen ingevoerd: meer aandacht voor het geboorteplan, een nieuw bevallingsbad en de mogelijkheid om te kiezen voor een gentle sectio, een "vriendelijke" keizersnede.

Medisch Centrum Bilzen (1) 14 / 08

Op maandag 5 augustus 2019 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe medisch centrum van az Vesalius in Bilzen. Het centrum wordt gebouwd op de site waar ook de huidige campus van het Zuid-Limburgse ziekenhuis is gevestigd. In het nieuwe gebouw zullen alle diensten en behandelingen worden aangeboden die ook nu al ter beschikking staan van de Bilzenaren. Daarnaast wordt het aanbod aan gespecialiseerde raadplegingen verder uitgebreid, om zo te voldoen aan de vraag van de lokale huisartsen. De werken zullen ongeveer één jaar duren, zodat het medisch centrum na de zomer van 2020 de deuren zal kunnen openen.

één oncologisch netwerk 06 / 09

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg pakken uit met een primeur. De voorbije maanden hebben ze intensief samengewerkt om voor vier soorten kankers, een zorgtraject uit te werken waarbij de patiënt gegarandeerd de best mogelijke behandeling geniet. In welk van de ziekenhuizen van het netwerk de patiënt zich aanvankelijk aanmeldt, is niet van belang.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.