AZ Vesalius logo

Bouw nieuw Medisch Centrum Bilzen van start

14 augustus 2019

Op maandag 5 augustus 2019 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe medisch centrum van az Vesalius in Bilzen. Het centrum wordt gebouwd op de site waar ook de huidige campus van het Zuid-Limburgse ziekenhuis is gevestigd. In het nieuwe gebouw zullen alle diensten en behandelingen worden aangeboden die ook nu al ter beschikking staan van de Bilzenaren. Daarnaast wordt het aanbod aan gespecialiseerde raadplegingen verder uitgebreid, om zo te voldoen aan de vraag van de lokale huisartsen. De werken zullen ongeveer één jaar duren, zodat het medisch centrum na de zomer van 2020 de deuren zal kunnen openen.

Medische zorg dicht bij huis

Het nieuwe medisch centrum wordt gebouwd op enkele tientallen meters van de huidige campus, op een perceel dat door het OCMW Bilzen via erfpacht voor 99 jaar ter beschikking wordt gesteld van az Vesalius. Het centrum heeft een oppervlakte van 3.000m². In het gebouw worden de huidige polikliniek, de afdeling medische beeldvorming met CT-scan, het chirurgisch dagziekenhuis, twee operatiezalen met de nodige recoveryruimtes en patiëntenkamers voor dagopnames ondergebracht. Omdat az Vesalius de samenwerking tussen een ziekenhuis en de eerstelijnsgeneeskunde erg belangrijk vindt, behoudt ook Huisartsenwachtpost 37 zijn stek binnen de muren van az Vesalius in Bilzen.

Bij de voorbereiding en de ontwikkeling van de nieuwe vestiging werkte az Vesalius nauw samen met de stad en het OCMW van Bilzen. Op de site langs de Hospitaalstraat zijn immers ook een aantal stedelijke diensten gevestigd, zoals het Sociaal Huis en de Kunstacademie. Naast het toekennen van de erfpacht voor het bouwperceel, draagt het OCMW van Bilzen de kostprijs van een ondergrondse parkeergarage van 42 plaatsen. Het krijgt hiervoor een toelage van € 1.130.000€ van de Stad Bilzen.

Tijdens de openingsuren is deze parkeergarage voorbehouden voor de bezoekers en artsen van het medisch centrum. ’s Avonds en tijdens de weekends krijgt de Stad Bilzen een gebruiksrecht op deze ondergrondse parking. Verder zullen er ook bovengronds nog een aantal parkeerplaatsen worden voorzien voor minder mobiele bezoekers en voor de medewerkers van het medisch centrum.

Na de bouwwerken zal de Stad het openbaar domein tussen het medisch centrum en de Kunstacademie inkleden als een verkeersarme en groene ruimte.

Context

De gezondheidszorg in België is een van de meest patiëntvriendelijke systemen in Europa maar vergt ook veel financiële inspanningen van de overheid en de zorgverleners. Om de stijgende kosten te kunnen beheersen, zullen patiënten steeds minder en steeds korter in het ziekenhuis verblijven. Ze zullen vaker via raadpleging, aan huis of zelfs via telegeneeskunde verzorgd worden. Er zal dus minder nood zijn aan ziekenhuisbedden voor overnachting maar des te meer aan capaciteit in dagziekenhuizen.

Anderzijds blijven de bevoegde overheden van ons land het begrip subsidiariteit centraal stellen in hun plannen over het toekomstig gezondheidsbeleid. Dat betekent dat de zorg die we dicht bij de patiënt met de nodige kwaliteit kunnen uitvoeren, ook dicht bij de patiënt moet worden aangeboden. Daarom wil az Vesalius het medisch aanbod voor de inwoners van Bilzen en omstreken versterken. Voor de medewerkers van het ziekenhuis is dit een manier om het motto zorg met een menselijk gelaat in de praktijk te brengen.

Praktisch

Az Vesalius opteerde bij het plannen van de nieuwbouw voor de Design, Build and Maintain (DBM)-formule, waarbij ontwerp, realisatie en onderhoud van het gebouw aan eenzelfde groep worden toevertrouwd. De nieuwe campus zal worden gebouwd door een consortium bestaande uit architectenbureau De Jong Gortemaker Algra Architecten en Ingenieurs BV, hoofdaannemer Strabag Belgium NV, studiebureau De Klerck Engineering en onderhoudsbedrijf Spie Belgium NV.

De kostprijs voor de nieuwbouw bedraagt € 10.055.000 miljoen incl. BTW. Deze raming omvat alle kosten voor ontwerp, bouwwerken en technische installaties. Verder worden ook nog de nodige middelen voorzien om de nieuwe lokalen met de nodige apparatuur en meubilair uit te rusten. De totale investering zal door het ziekenhuis zelf worden gefinancierd, met uitzondering van de ondergrondse parking, waarvan de kosten door de Stad Bilzen worden gedragen.

De bouwwerken starten eerstdaags, de nieuwe faciliteiten zullen in het najaar van 2020 in gebruik worden genomen. Omdat het nieuwe medisch centrum wordt ingericht in een volledig nieuw gebouw, blijft de hinder van de werken voor patiënten, artsen en verpleegkundigen beperkt.

Overige nieuwsberichten

Nieuwe monitors voor dienst materniteit 13 / 09

De verloskamers op onze dienst materniteit hebben splinternieuwe geavanceerde monitors. Deze zijn draadloos en mobieler dan voorheen en kunnen zelfs gebruikt worden in bad, ook wordt de arbeid nog beter gevolgd. Een wereldprimeur voor az Vesalius, wij zijn het eerste ziekenhuis ter wereld dat deze monitors in gebruik heeft genomen.

az Vesalius behaalt internationaal NIAZ-kwaliteitslabel 22 / 09

Het Nederlands instituut voor accreditatie in de zorg (NIAZ) heeft zijn internationale kwaliteitslabel toegekend aan az Vesalius. Het NIAZ-kwaliteitslabel staat voor deskundige en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers, en een op verbetering gerichte bedrijfscultuur. “Deze accreditatie is een verdiende erkenning voor de expertise, gedrevenheid en professionaliteit van onze medewerkers,” zegt Yvan Vanbockryck, voorzitter van de raad van bestuur.

Werelddag geestelijke gezondheid 10 / 10

Vandaag, dinsdag 10 oktober, is werelddag van de geestelijke gezondheid. Ook in ons ziekenhuis laten we deze dag niet zomaar voorbij gaan. Aan de tikklokken wordt er fruit uitgedeeld aan het personeel en op de kaartjes, posters en onderleggers verspreid in het ziekenhuis vind je meer informatie over het thema van dit jaar: samen veerkrachtig.

week van de patiëntveiligheid 15 / 11

Het is nationale week van de patiëntveiligheid en dat valt op in ons ziekenhuis. Veilige patiëntenzorg is immers een dagelijkse prioriteit van al onze zorgverleners, om dat te tonen zullen alle medewerkers deze week een button dragen met het opschrift “samen voor veilige zorg.”

screeningstool kindermishandeling 13 / 12

De spoedafdeling van az Vesalius in Tongeren gebruikt sinds kort een screeningstool om kindermishandeling op te sporen. Aan de hand van een korte vragenlijst die de spoedverpleegkundige moet overlopen bij elke minderjarige patiënt kan een vermoeden van kindermishandeling worden vastgesteld en geregistreerd, en kunnen er vervolgstappen genomen worden.

az Vesalius partner van Close the Gap 23 / 02

Vanaf deze maand is az Vesalius een officiële partner van Close the Gap. Dat is een internationale organisatie die de digitale kloof helpt dichten door gebruikt ICT-materiaal op te knappen en te schenken aan organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en onderwijs in ontwikkelingsgebieden. az Vesalius is nu één van de 300 organisaties die gebruikte computers leveren aan Close the Gap.

Mini-auto voor patiëntjes pediatrie 17 / 05

In az Vesalius kunnen kinderen vanaf vandaag in een mini-auto naar een onderzoek rijden. Op die manier wordt het bezoek aan de dokter of een langer verblijf in het ziekenhuis net iets leuker. De auto is een schenking van Mercedes Claes & Zonen en voetbalclub KFCH Tongeren Jeugd.

nieuwe jobsite 14 / 06

Word jij onze nieuwe collega? Bij az Vesalius zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers.

Medisch Centrum Bilzen 19 / 09

In 2020 opent het nieuwe medisch centrum van az Vesalius zijn deuren in Bilzen. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 3.600 m² komt tegenover het huidige medisch centrum en wordt gerealiseerd door STRABAG Belgium NV.

Music for Life 19 / 10

Op vrijdag 19 oktober hebben octopussen Oscaar & Odette het Jessa ziekenhuis in Hasselt verlaten. De komende twee maanden zullen ze van de ene BV naar de andere reizen om geld op te halen voor de Vlaamse vereniging voor ouders van couveusekinderen (VVOC). De actie is een initiatief van drie Limburgse ziekenhuizen: het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en az Vesalius in Tongeren.

Seniorenweek 20 / 11

Het is seniorenweek en naar jaarlijkse gewoonte besteden we dan extra aandacht aan onze oudere patiënten. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een magazine uitgebracht, Senioren met pit. Een jaarblad dat de werking binnen onze afdelingen geriatrie wil tonen in woord en beeld.

MS-verpleegkundige 17 / 12

De multidisciplinaire raadpleging multiple sclerose (MS) in az Vesalius breidt zijn team uit met een MS-verpleegkundige, nog vrij uniek in Limburg. De MS-verpleegkundige is een laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten met MS, zodat zij sneller contact zullen opnemen wanneer zij problemen ervaren of met vragen zitten. Hierdoor verloopt de behandeling vlotter en kunnen mogelijke bijwerkingen sneller aangepakt worden, met als resultaat meer comfort voor de patiënt.

Vesalius Info App 21 / 12

De az Vesalius Info App informeert patiënten op het juiste moment over de verschillende stappen van hun behandeling. Het is een aanvulling op de mondelinge en schriftelijke duiding door artsen en andere zorgverstrekkers in het ziekenhuis.

Sportkliniek 20 / 02

az Vesalius start met een sportkliniek op zijn campus in Tongeren. Die richt zich tot professionele én recreatieve sporters en biedt hen snelle toegang tot gespecialiseerde zorg bij een sportblessure. Een team van drie artsen bundelt zijn expertise om de sportmedische zorg in de regio naar een hoger niveau te tillen. Sporters kunnen er terecht vanaf 4 maart.

100 baby's in 2019 26 / 02

Drukke dagen op onze materniteit. Afgelopen nacht werd het 100ste baby'tje van 2019 geboren in az Vesalius. Honderd unieke verhalen, maar dat van de 99ste geboorte - gisteren om 18:10 uur - is extra bijzonder. Toen beviel Ine Geurts van haar dochter Aurélie. Niet in de verloskamer, maar in onze inkomhal.

Maximale inspanningstest 27 / 03

Sporters kunnen vanaf april terecht in az Vesalius voor een maximale inspanningstest. Zo’n test, op de fiets of op de loopband, geeft een duidelijk beeld van je conditie en zegt bovendien iets over je trainingscapaciteiten. Tijdens de test zijn er altijd een cardioverpleegkundige en een sportarts aanwezig.

longkankerscreening 04 / 04

Aan de hand van bloedonderzoek kan het aantal vals-positieve resultaten bij longkankerscreening mogelijk worden teruggedrongen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van dokter Karolien Vanhove, pneumologe in az Vesalius en onderzoeker aan de UHasselt en ZOL Genk. Zo kan voor een groot aantal risicopatiënten onnodig bijkomend onderzoek worden vermeden en wordt longkankerscreening minder duur.

rookstop 29 / 05

Binnenkort start er een nieuwe reeks van ons rookstopprogramma in groep, onder begeleiding van tabakologe Inge Goffart. Het volgen van een rookstopbegeleiding in groep, eventueel aangevuld met een rookstopgeneesmiddel, verhoogt de kans om succesvol te stoppen met roken.

Gentle Sectio 07 / 06

Het team van gynaecologen en vroedvrouwen van az Vesalius doet er alles aan om een bevalling zo gezinsvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Op dat vlak zijn er enkele vernieuwingen ingevoerd: meer aandacht voor het geboorteplan, een nieuw bevallingsbad en de mogelijkheid om te kiezen voor een gentle sectio, een "vriendelijke" keizersnede.

Medisch Centrum Bilzen (1) 14 / 08

Op maandag 5 augustus 2019 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe medisch centrum van az Vesalius in Bilzen. Het centrum wordt gebouwd op de site waar ook de huidige campus van het Zuid-Limburgse ziekenhuis is gevestigd. In het nieuwe gebouw zullen alle diensten en behandelingen worden aangeboden die ook nu al ter beschikking staan van de Bilzenaren. Daarnaast wordt het aanbod aan gespecialiseerde raadplegingen verder uitgebreid, om zo te voldoen aan de vraag van de lokale huisartsen. De werken zullen ongeveer één jaar duren, zodat het medisch centrum na de zomer van 2020 de deuren zal kunnen openen.

één oncologisch netwerk 06 / 09

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg pakken uit met een primeur. De voorbije maanden hebben ze intensief samengewerkt om voor vier soorten kankers, een zorgtraject uit te werken waarbij de patiënt gegarandeerd de best mogelijke behandeling geniet. In welk van de ziekenhuizen van het netwerk de patiënt zich aanvankelijk aanmeldt, is niet van belang.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.