AZ Vesalius logo

Bouw nieuw Medisch Centrum Bilzen van start

14 augustus 2019

Op maandag 5 augustus 2019 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe medisch centrum van az Vesalius in Bilzen. Het centrum wordt gebouwd op de site waar ook de huidige campus van het Zuid-Limburgse ziekenhuis is gevestigd. In het nieuwe gebouw zullen alle diensten en behandelingen worden aangeboden die ook nu al ter beschikking staan van de Bilzenaren. Daarnaast wordt het aanbod aan gespecialiseerde raadplegingen verder uitgebreid, om zo te voldoen aan de vraag van de lokale huisartsen. De werken zullen ongeveer één jaar duren, zodat het medisch centrum na de zomer van 2020 de deuren zal kunnen openen.

Medische zorg dicht bij huis

Het nieuwe medisch centrum wordt gebouwd op enkele tientallen meters van de huidige campus, op een perceel dat door het OCMW Bilzen via erfpacht voor 99 jaar ter beschikking wordt gesteld van az Vesalius. Het centrum heeft een oppervlakte van 3.000m². In het gebouw worden de huidige polikliniek, de afdeling medische beeldvorming met CT-scan, het chirurgisch dagziekenhuis, twee operatiezalen met de nodige recoveryruimtes en patiëntenkamers voor dagopnames ondergebracht. Omdat az Vesalius de samenwerking tussen een ziekenhuis en de eerstelijnsgeneeskunde erg belangrijk vindt, behoudt ook Huisartsenwachtpost 37 zijn stek binnen de muren van az Vesalius in Bilzen.

Bij de voorbereiding en de ontwikkeling van de nieuwe vestiging werkte az Vesalius nauw samen met de stad en het OCMW van Bilzen. Op de site langs de Hospitaalstraat zijn immers ook een aantal stedelijke diensten gevestigd, zoals het Sociaal Huis en de Kunstacademie. Naast het toekennen van de erfpacht voor het bouwperceel, draagt het OCMW van Bilzen de kostprijs van een ondergrondse parkeergarage van 42 plaatsen. Het krijgt hiervoor een toelage van € 1.130.000€ van de Stad Bilzen.

Tijdens de openingsuren is deze parkeergarage voorbehouden voor de bezoekers en artsen van het medisch centrum. ’s Avonds en tijdens de weekends krijgt de Stad Bilzen een gebruiksrecht op deze ondergrondse parking. Verder zullen er ook bovengronds nog een aantal parkeerplaatsen worden voorzien voor minder mobiele bezoekers en voor de medewerkers van het medisch centrum.

Na de bouwwerken zal de Stad het openbaar domein tussen het medisch centrum en de Kunstacademie inkleden als een verkeersarme en groene ruimte.

Context

De gezondheidszorg in België is een van de meest patiëntvriendelijke systemen in Europa maar vergt ook veel financiële inspanningen van de overheid en de zorgverleners. Om de stijgende kosten te kunnen beheersen, zullen patiënten steeds minder en steeds korter in het ziekenhuis verblijven. Ze zullen vaker via raadpleging, aan huis of zelfs via telegeneeskunde verzorgd worden. Er zal dus minder nood zijn aan ziekenhuisbedden voor overnachting maar des te meer aan capaciteit in dagziekenhuizen.

Anderzijds blijven de bevoegde overheden van ons land het begrip subsidiariteit centraal stellen in hun plannen over het toekomstig gezondheidsbeleid. Dat betekent dat de zorg die we dicht bij de patiënt met de nodige kwaliteit kunnen uitvoeren, ook dicht bij de patiënt moet worden aangeboden. Daarom wil az Vesalius het medisch aanbod voor de inwoners van Bilzen en omstreken versterken. Voor de medewerkers van het ziekenhuis is dit een manier om het motto zorg met een menselijk gelaat in de praktijk te brengen.

Praktisch

Az Vesalius opteerde bij het plannen van de nieuwbouw voor de Design, Build and Maintain (DBM)-formule, waarbij ontwerp, realisatie en onderhoud van het gebouw aan eenzelfde groep worden toevertrouwd. De nieuwe campus zal worden gebouwd door een consortium bestaande uit architectenbureau De Jong Gortemaker Algra Architecten en Ingenieurs BV, hoofdaannemer Strabag Belgium NV, studiebureau De Klerck Engineering en onderhoudsbedrijf Spie Belgium NV.

De kostprijs voor de nieuwbouw bedraagt € 10.055.000 miljoen incl. BTW. Deze raming omvat alle kosten voor ontwerp, bouwwerken en technische installaties. Verder worden ook nog de nodige middelen voorzien om de nieuwe lokalen met de nodige apparatuur en meubilair uit te rusten. De totale investering zal door het ziekenhuis zelf worden gefinancierd, met uitzondering van de ondergrondse parking, waarvan de kosten door de Stad Bilzen worden gedragen.

De bouwwerken starten eerstdaags, de nieuwe faciliteiten zullen in het najaar van 2020 in gebruik worden genomen. Omdat het nieuwe medisch centrum wordt ingericht in een volledig nieuw gebouw, blijft de hinder van de werken voor patiënten, artsen en verpleegkundigen beperkt.

Overige nieuwsberichten

Nieuwe monitors voor dienst materniteit 13 / 09

De verloskamers op onze dienst materniteit hebben splinternieuwe geavanceerde monitors. Deze zijn draadloos en mobieler dan voorheen en kunnen zelfs gebruikt worden in bad, ook wordt de arbeid nog beter gevolgd. Een wereldprimeur voor az Vesalius, wij zijn het eerste ziekenhuis ter wereld dat deze monitors in gebruik heeft genomen.

az Vesalius behaalt internationaal NIAZ-kwaliteitslabel 22 / 09 A.Z. Vesalius

Het Nederlands instituut voor accreditatie in de zorg (NIAZ) heeft zijn internationale kwaliteitslabel toegekend aan az Vesalius. Het NIAZ-kwaliteitslabel staat voor deskundige en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers, en een op verbetering gerichte bedrijfscultuur. “Deze accreditatie is een verdiende erkenning voor de expertise, gedrevenheid en professionaliteit van onze medewerkers,” zegt Yvan Vanbockryck, voorzitter van de raad van bestuur.

Werelddag geestelijke gezondheid 10 / 10 A.Z. Vesalius

Vandaag, dinsdag 10 oktober, is werelddag van de geestelijke gezondheid. Ook in ons ziekenhuis laten we deze dag niet zomaar voorbij gaan. Aan de tikklokken wordt er fruit uitgedeeld aan het personeel en op de kaartjes, posters en onderleggers verspreid in het ziekenhuis vind je meer informatie over het thema van dit jaar: samen veerkrachtig.

week van de patiëntveiligheid 15 / 11 A.Z. Vesalius

Het is nationale week van de patiëntveiligheid en dat valt op in ons ziekenhuis. Veilige patiëntenzorg is immers een dagelijkse prioriteit van al onze zorgverleners, om dat te tonen zullen alle medewerkers deze week een button dragen met het opschrift “samen voor veilige zorg.”

screeningstool kindermishandeling 13 / 12

De spoedafdeling van az Vesalius in Tongeren gebruikt sinds kort een screeningstool om kindermishandeling op te sporen. Aan de hand van een korte vragenlijst die de spoedverpleegkundige moet overlopen bij elke minderjarige patiënt kan een vermoeden van kindermishandeling worden vastgesteld en geregistreerd, en kunnen er vervolgstappen genomen worden.

az Vesalius partner van Close the Gap 23 / 02 A.Z. Vesalius

Vanaf deze maand is az Vesalius een officiële partner van Close the Gap. Dat is een internationale organisatie die de digitale kloof helpt dichten door gebruikt ICT-materiaal op te knappen en te schenken aan organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en onderwijs in ontwikkelingsgebieden. az Vesalius is nu één van de 300 organisaties die gebruikte computers leveren aan Close the Gap.

Mini-auto voor patiëntjes pediatrie 17 / 05

In az Vesalius kunnen kinderen vanaf vandaag in een mini-auto naar een onderzoek rijden. Op die manier wordt het bezoek aan de dokter of een langer verblijf in het ziekenhuis net iets leuker. De auto is een schenking van Mercedes Claes & Zonen en voetbalclub KFCH Tongeren Jeugd.

nieuwe jobsite 14 / 06

Word jij onze nieuwe collega? Bij az Vesalius zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers.

Medisch Centrum Bilzen 19 / 09

In 2020 opent het nieuwe medisch centrum van az Vesalius zijn deuren in Bilzen. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 3.600 m² komt tegenover het huidige medisch centrum en wordt gerealiseerd door STRABAG Belgium NV.

Music for Life 19 / 10

Op vrijdag 19 oktober hebben octopussen Oscaar & Odette het Jessa ziekenhuis in Hasselt verlaten. De komende twee maanden zullen ze van de ene BV naar de andere reizen om geld op te halen voor de Vlaamse vereniging voor ouders van couveusekinderen (VVOC). De actie is een initiatief van drie Limburgse ziekenhuizen: het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en az Vesalius in Tongeren.

Seniorenweek 20 / 11

Het is seniorenweek en naar jaarlijkse gewoonte besteden we dan extra aandacht aan onze oudere patiënten. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een magazine uitgebracht, Senioren met pit. Een jaarblad dat de werking binnen onze afdelingen geriatrie wil tonen in woord en beeld.

MS-verpleegkundige 17 / 12

De multidisciplinaire raadpleging multiple sclerose (MS) in az Vesalius breidt zijn team uit met een MS-verpleegkundige, nog vrij uniek in Limburg. De MS-verpleegkundige is een laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten met MS, zodat zij sneller contact zullen opnemen wanneer zij problemen ervaren of met vragen zitten. Hierdoor verloopt de behandeling vlotter en kunnen mogelijke bijwerkingen sneller aangepakt worden, met als resultaat meer comfort voor de patiënt.

Vesalius Info App 21 / 12

De az Vesalius Info App informeert patiënten op het juiste moment over de verschillende stappen van hun behandeling. Het is een aanvulling op de mondelinge en schriftelijke duiding door artsen en andere zorgverstrekkers in het ziekenhuis.

Sportkliniek 20 / 02

az Vesalius start met een sportkliniek op zijn campus in Tongeren. Die richt zich tot professionele én recreatieve sporters en biedt hen snelle toegang tot gespecialiseerde zorg bij een sportblessure. Een team van drie artsen bundelt zijn expertise om de sportmedische zorg in de regio naar een hoger niveau te tillen. Sporters kunnen er terecht vanaf 4 maart.

100 baby's in 2019 26 / 02

Drukke dagen op onze materniteit. Afgelopen nacht werd het 100ste baby'tje van 2019 geboren in az Vesalius. Honderd unieke verhalen, maar dat van de 99ste geboorte - gisteren om 18:10 uur - is extra bijzonder. Toen beviel Ine Geurts van haar dochter Aurélie. Niet in de verloskamer, maar in onze inkomhal.

Maximale inspanningstest 27 / 03

Sporters kunnen vanaf april terecht in az Vesalius voor een maximale inspanningstest. Zo’n test, op de fiets of op de loopband, geeft een duidelijk beeld van je conditie en zegt bovendien iets over je trainingscapaciteiten. Tijdens de test zijn er altijd een cardioverpleegkundige en een sportarts aanwezig.

longkankerscreening 04 / 04

Aan de hand van bloedonderzoek kan het aantal vals-positieve resultaten bij longkankerscreening mogelijk worden teruggedrongen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van dokter Karolien Vanhove, pneumologe in az Vesalius en onderzoeker aan de UHasselt en ZOL Genk. Zo kan voor een groot aantal risicopatiënten onnodig bijkomend onderzoek worden vermeden en wordt longkankerscreening minder duur.

Gentle Sectio 07 / 06

Het team van gynaecologen en vroedvrouwen van az Vesalius doet er alles aan om een bevalling zo gezinsvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Op dat vlak zijn er enkele vernieuwingen ingevoerd: meer aandacht voor het geboorteplan, een nieuw bevallingsbad en de mogelijkheid om te kiezen voor een gentle sectio, een "vriendelijke" keizersnede.

Medisch Centrum Bilzen (1) 14 / 08

Op maandag 5 augustus 2019 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe medisch centrum van az Vesalius in Bilzen. Het centrum wordt gebouwd op de site waar ook de huidige campus van het Zuid-Limburgse ziekenhuis is gevestigd. In het nieuwe gebouw zullen alle diensten en behandelingen worden aangeboden die ook nu al ter beschikking staan van de Bilzenaren. Daarnaast wordt het aanbod aan gespecialiseerde raadplegingen verder uitgebreid, om zo te voldoen aan de vraag van de lokale huisartsen. De werken zullen ongeveer één jaar duren, zodat het medisch centrum na de zomer van 2020 de deuren zal kunnen openen.

één oncologisch netwerk 06 / 09

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg pakken uit met een primeur. De voorbije maanden hebben ze intensief samengewerkt om voor vier soorten kankers, een zorgtraject uit te werken waarbij de patiënt gegarandeerd de best mogelijke behandeling geniet. In welk van de ziekenhuizen van het netwerk de patiënt zich aanvankelijk aanmeldt, is niet van belang.

Nieuwe raad van bestuur 27 / 09

In Tongeren is gisteren de nieuwe raad van bestuur van az Vesalius geïnstalleerd. Voorzitter is Steve Hoste, hij volgt Yvan Vanbockryck op, die sinds 2013 de raad van bestuur voorzat.

Rookvrij 21 / 11

az Vesalius is één van de 12 ziekenhuizen in Vlaanderen die meedoen met het pilootproject Rookvrije Ziekenhuizen van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding.

az Vesalius en nexuzhealth 11 / 12

az Vesalius ondertekende zopas de samenwerkingsovereenkomst met nexuzhealth voor de implementatie van het geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze nieuwe aanpak zal de informatie-uitwisseling tussen verschillende behandelende zorgverleners verbeteren en geeft de patiënt een beter overzicht van de medische en administratieve informatie uit zijn medisch dossier.

Rookstop 15 / 01

az Vesalius is één van de 12 ziekenhuizen in Vlaanderen die meedoen met het pilootproject Rookvrije Ziekenhuizen. Nog meer dan nu het geval is willen we patiënten overtuigen om te stoppen met roken. Niet met enkele losse acties maar met een doordachte structurele aanpak. Daarom start er binnenkort een nieuwe reeks van ons rookstopprogramma in groep, onder begeleiding van psychologe en tabakologe, Inge Goffart.

Algemene communicatie 03 / 02 A.Z. Vesalius

Mocht u een e-mail hebben ontvangen met als onderwerp "betalingsverzoek of betalingsoverzicht" afkomstig van dhr. Eric Christiaens of een andere persoon uit onze organisatie, gelieve de e-mail dan onmiddellijk te verwijderen, open deze in geen geval en klik zeker niet op bijgevoegde link. Onze dienst ICT heeft ondertussen de nodige maatregelen getroffen maar mogelijk werd deze e-mail eerder naar u verstuurd. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Coronavirus - nuttige informatie 28 / 02

Het nieuwe coronavirus is niet uit het nieuws weg te branden, maar een reden tot paniek is er niet. az Vesalius volgt de situatie en de richtlijnen van de Belgische gezondheidsautoriteiten op de voet op.

Coronavirus 02 / 03

Az Vesalius werd de afgelopen dagen en uren bezocht door meerdere patiënten met klinische symptomen van luchtweginfectie. Geen enkele van deze patiënten bleek besmet met het Coronavirus (COVID-19). Toch werden intussen de nodige voorbereidingen getroffen om een uitbraak van het virus het hoofd te bieden. Zo werd de ambulancehal van de dienst spoedgevallen ingericht tot opvangruimte voor ambulante patiënten die mogelijk besmet zijn met het Coronavirus. De ruimte is sedert zondag 1 maart operationeel.

Coronavirus - update 06 / 03 A.Z. Vesalius

Nu er in de regio de eerste besmettingen met het Coronavirus zijn vastgesteld willen wij jullie in de eerste plaats oproepen om kalm te blijven, en niet te panikeren. Volg de tips rond een goede handhygiëne, hoest- en nieshygiëne nauwgezet op en zet je gewone leven verder.

Coronavirus update richtlijnen 13 / 03 A.Z. Vesalius

Heb je vragen over het Coronavirus? Op deze pagina vind je algemene informatie en richtlijnen. Al deze maatregelen die we nemen doen we om onze patiënten, medewerkers en artsen maximaal te beschermen.

Coronavirus – samenwerking huisartsen 14 / 03 A.Z. Vesalius

In de strijd tegen het coronavirus hebben de artsen van az Vesalius en de huisartsen uit de gemeenten Tongeren, Bilzen, Riemst, Hoeselt, Kortessem en Wellen de krachten gebundeld. Dankzij hun samenwerking wordt de opnamecapaciteit van het ziekenhuis bij een eventuele uitbreiding van het aantal coronabesmettingen maximaal gevrijwaard.

Coronavirus - mededeling campus Bilzen 17 / 03

Nieuwe update rond de uitbraak van het coronavirus: Vanaf heden zal Medisch Centrum Bilzen zijn deuren sluiten voor onbepaalde termijn.

Coronavirus - Afspraken kinderartsen 18 / 03

Om de werking van de dienst pediatrie te optimaliseren én vooral veilig te houden voor iedereen voeren de pediaters organisatorische aanpassingen door in functie van de strijd tegen het coronavirus.

Coronavirus - Skype Intensieve Zorgen 19 / 03

Omwille van de maatregelen die ons ziekenhuis neemt in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is bezoek verboden. Dienst Intensieve Zorgen wil de familieleden of verwante van hun opgenomen patiënten toch in contact brengen, dit doen ze via Skype.

Coronavirus - Wijziging sluitingsuur ziekenhuis 20 / 03

Het sluitingsuur van het ziekenhuis zal vanaf vrijdag 20 maart aangepast worden: de hoofdingang wordt gesloten om 18.30 uur.

az Vesalius informeert over te betalen facturen nu ook via sms 20 / 03 A.Z. Vesalius

Ook in coronatijden werkt az Vesalius innovatief. Het ziekenhuis heeft vandaag voor het eerst alle patiënten via sms een boodschap gestuurd waarin hun meegedeeld wordt de vervaldag van de ziekenhuisfactuur nabij is.

Coronavirus- het ziektebeeld 21 / 03 A.Z. Vesalius

Hoe verloopt het ziektebeeld van het coronavirus in de meeste gevallen?

Coronavirus - Az Vesalius informeert over het corona-virus via de info-app 23 / 03

De Vesalius info app is een reeds bestaande applicatie om patiënten te informeren over de voorbereiding en de nazorg van hun behandeling in het ziekenhuis. Aan deze app werd een nieuw zorgpad toegevoegd: het coronavirus. Dit zorgpad biedt één centrale plek met betrouwbare informatie voor patiënten en bezoekers.

Coronavirus - uitbreiding dienst spoedgevallen 24 / 03

Sinds vorige week staat er aan de parking van de spoedgevallendienst een containerunit voor pre-triage van de patiënten-stroom voor spoedgevallen. Deze extra maatregel is bedoeld om te kunnen controleren of patiënten mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hierna worden (mogelijk) besmette patiënten strikt gescheiden via een tent om eventuele risico’s op verdere besmetting te verkleinen.

az Vesalius zoekt helpende handen 25 / 03

Ook vrijwilligers krijgen een hoofdrol in ons verhaal! Meer dan ooit zijn vrijwilligers broodnodig ter ondersteuning van de patiëntenzorg. Zoek je een zinvol engagement en wil je je inzetten om het comfort en welzijn van onze patiënten te verbeteren? Dan ben jij misschien wel de vrijwilliger die we zoeken.

Coronavirus: Af- en ophaalpunt persoonlijke spullen 27 / 03

Propere was van opgenomen patiënten mag gebracht worden en vuile was mag opgehaald worden in de inkomhal van het ziekenhuis.

Coronavirus- Psychologische ondersteuning familielid opgenomen patiënt 01 / 04

Een familielid of naaste is (mogelijk) besmet met het coronavirus en is opgenomen in het ziekenhuis. Door het bezoekverbod kan dit ook voor u zwaar wegen. Hieronder enkele tips over hoe u hier mee kan omgaan.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.