AZ Vesalius logo

Opname

Welkom in ons ziekenhuis! Wordt u of een familielid binnenkort opgenomen voor een operatie of behandeling? U vindt hier alle informatie om u goed voor te bereiden op het verblijf of bezoek in az Vesalius.

Locaties

Ons ziekenhuis heeft twee campussen, één in Tongeren en één in Bilzen. U vindt de locatie waar u wordt verwacht op uw opnamekaart en/of op de eerste pagina van de preoperatieve vragenlijst.

Ga naar Locaties

Dagopname

Het is belangrijk dat u zich stipt aanmeldt aan het onthaal van het ziekenhuis op de dag en het tijdstip zoals afgesproken met uw behandelende arts. De gegevens staan genoteerd op de eerste pagina van de preoperatieve vragenlijst, of op uw opnamekaart.

Ga naar Dagopname

Ziekenhuisopname

Op de afdeling wordt u ontvangen door de hoofdverpleegkundige of door de verpleegkundige die voor u verantwoordelijk is.

Ga naar Ziekenhuisopname

Wat brengt u mee?

U kunt zich goed voorbereiden op uw ziekenhuis- of dagopname aan de hand van deze lijst:

Ga naar Wat brengt u mee?

Kosten en betaling

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U dient alleen de kosten te betalen die het ziekenfonds niet betaalt. De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

Ga naar Kosten en betaling

Ontslag

Uw behandelende arts deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Bewaar zorgvuldig de medische documenten die u bij ontslag worden meegegeven en volg de raadgevingen op in verband met uw verdere behandeling en medicatie nauwgezet op. De behandelend arts zal ook een medisch verslag bezorgen aan uw huisarts.

Ga naar Ontslag

Zelfhulpgroepen

Door een intentieverklaring met ZOPP Limburg ondersteunt azVesalius het concept ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’.

Ga naar Zelfhulpgroepen

Ombudsdienst

De ombudsdienst vormt de schakel tussen de patiënt en de familie enerzijds en het ziekenhuis anderzijds. Indien u tegen een situatie aanloopt die ook na bespreking met de betrokken partijen niet opgelost geraakt, kunt u contact opnemen met deze dienst. De dienst neemt uw melding in behandeling en afhankelijk van de inhoud van uw melding, wordt gekeken welke route bewandeld kan worden. Zo bemiddelt de dienst indien nodig, brengt partijen met elkaar in contact en geeft signalen aan de organisatie af over hoe in de toekomst de dienstverlening verbeterd kan worden.

Ga naar Ombudsdienst

Folders en brochures

Hier vindt u al onze folders en brochures met meer informatie over het onderzoek / de ingreep die u moet ondergaan.

Ga naar Folders en brochures

Maaltijden

Elke opgenomen patiënt (en eventuele naaste die blijft slapen) kan een maaltijdkeuze maken via de Patiënt App. De patiënt kan op deze app inloggen en zelf zijn menu samenstellen. De app is ook buiten het ziekenhuis beschikbaar, zodat een familielid of naaste het menu kan kiezen wanneer de patiënt dit niet zelf kan.

Ga naar Maaltijden
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.