AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

De Ombudsdienst is er voor u

De ombudsdienst vormt de schakel tussen de patiënt en de familie enerzijds en het ziekenhuis anderzijds. Indien u tegen een situatie aanloopt die ook na bespreking met de betrokken partijen niet opgelost geraakt, kunt u contact opnemen met deze dienst. De dienst neemt uw melding in behandeling en afhankelijk van de inhoud van uw melding, wordt gekeken welke route bewandeld kan worden. Zo bemiddelt de dienst indien nodig, brengt partijen met elkaar in contact en geeft signalen aan de organisatie af over hoe in de toekomst de dienstverlening verbeterd kan worden.

Een melding aan de ombudsdienst kan uiteenlopende doelen hebben. Zo is een melding niet altijd een klacht, maar kan het ook een suggestie zijn die u als patiënt aan het ziekenhuis en haar artsen wil doen.

Ook kan het zijn dat u een vervelende situatie hebt meegemaakt en de ombudsdienst hiervan op de hoogte wil brengen. De ombudsdienst is dan een luisteren oor en kijkt samen met u hoe er met de situatie omgegaan kan worden.

Soms kunnen situaties ook aanleiding geven tot een klacht. Ook dat kunt u kenbaar maken bij de ombudsdienst. Samen met u worden de verdere stappen besproken en doorgegeven aan het ziekenhuis.

Wat gebeurt met een melding? Elke melding, schriftelijk of mondeling gericht aan de ombudsdienst, wordt geregistreerd. Afhankelijk van hetgeen de melding vereist wordt deze met de betrokkenen besproken. Zo kan het zijn dat een klacht naar aanleiding van een behandeling besproken wordt met de medisch directeur.

Andere meldingen en klachten worden doorgaans besproken met het diensthoofd van de betreffende afdeling. De ombudsdienst koppelt u dan de reactie terug. In sommige gevallen is het een goed idee om samen aan tafel te gaan.

De ombudsdienst leidt dan het gesprek zodat beide partijen tezamen een oplossing voor de situatie kunnen vinden. Heeft u na de terugkoppeling of het gesprek nog bijkomende vragen over dit antwoord? Of wilt u een nieuwe melding maken? Dan kan u opnieuw bij de ombudsdienst terecht.

Klik hier om het Huishoudelijk reglement te raadplegen.

Wenst u contact op te nemen met de Ombudsdienst dan kan u daarvoor het contactformulier hiernaast gebruiken. 

Komt er geen oplossing binnen het ziekenhuis? De ombudsdienst zal u doorverwijzen naar andere, externe instanties waar u terecht kunt.

De ombudsdienst bevindt zich in blok D0, op het gelijkvloers.

Contactgegevens:

Tel. 012 39 70 71 (elke werkdag van 13:00 tot 16:00 uur)

ombudsdienst@azvesalius.be

 

Rechten en plichten van de patiënt

Elke patiënt heeft rechten maar ook plichten.

Klik hier om te weten welke rechten en plichten de patiënt heeft.

Klik hier voor de folder van de Ombudsdienst van az Vesalius.

Vertrouwenspersoon of een wettelijke vertegenwoordiger?

Wenst u een vertrouwenspersoon aan te duiden? Klik hier om het nodige formulier te downloaden.

Wenst u een wettelijke vertegenwoordiger aan te stellen? Klik hier om het nodige formulier te downloaden.

U kunt de wettelijke vertegenwoordiger ook herroepen. Daarvoor heeft u ook een formulier nodig, klik hier om dat te bekomen.

Contactformulier

Wenst u schriftelijk contact op te nemen met de ombudsdienst?

Contact Ombudsdienst

dd/mm/jjjj

Bijlagen meesturen?

Via onderstaande velden kan u bijlagen meesturen met dit formulier. Als u dat makkelijker vindt kan u uw klacht typen in een Worddocument en hierbij sturen als bijlage (in plaats van via het veld hierboven).

Ik heb het privacy statement gelezen en ik ga akkoord.

Ombudspersoon

Tine Meers

Elke werkdag aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur.

ombudsdienst@azvesalius.be

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.