AZ Vesalius logo

De Ombudsdienst is er voor u!

De ombudsdienst vormt de schakel (vertrouwenspersoon) tussen de patiënt en de familie enerzijds en het ziekenhuis anderzijds. De dienst bemiddelt en zorgt voor een klantvriendelijke klachtenbehandeling.

Heeft u suggesties? Stelt er zich een probleem waar u zelf geen oplossing voor hebt? Maakte u bij ons een vervelende situatie mee? Dan kan u altijd bij de ombudsdienst terecht.

Heeft u een klacht? Samen met u worden de verdere stappen besproken en doorgegeven aan het ziekenhuis.

Wat gebeurt met een klacht? Elke klacht, schriftelijk of mondeling, wordt geregistreerd. Klachten over een operatie of een behandeling, worden schriftelijk bezorgd aan de medisch directeur. De medisch directeur bespreekt de klacht met de betrokkenen en geeft een antwoord aan de ombudsdienst.

Andere klachten worden overgemaakt aan het diensthoofd van de afdeling. Zij reageren op de klacht. De ombudsdienst geeft u het antwoord. Heeftt u bijkomende vragen over dit antwoord? Dan kan u opnieuw bij de ombudsdienst terecht.

Klik hier om het Huishoudelijk reglement te raadplegen.

Wenst u contact op te nemen met de Ombudsdienst dan kan u daarvoor het contactformulier hiernaast gebruiken.

Komt er geen oplossing binnen het ziekenhuis? De ombudsdienst zal u doorverwijzen naar andere, externe instanties waar u terecht kunt.

De ombudsdienst bevindt zich in blok B0, op het gelijkvloers in de B-vleugel..

Contactgegevens:

T. 012 397 071
F. 012 397 066

ombudsdienst@azvesalius.be

 

Hieronder staan 8 filmpjes over de rechten van de patiënt.

 

Rechten en plichten van de patiënt

Elke patiënt heeft rechten maar ook plichten.

Klik hier om te weten welke rechten en plichten de patiënt heeft.

Klik hier voor de folder van de Ombudsdienst van az Vesalius.

Vertrouwenspersoon of een wettelijke vertegenwoordiger?

Wenst u een vertrouwenspersoon aan te duiden? Klik hier om het nodige formulier te downloaden.

Wenst u een wettelijke vertegenwoordiger aan te stellen? Klik hier om het nodige formulier te downloaden.

U kunt de wettelijke vertegenwoordiger ook herroepen. Daarvoor heeft u ook een formulier nodig, klik hier om dat te bekomen.

Contactformulier

Wenst u schriftelijk contact op te nemen met de ombudsdienst?

Gebruik daarvoor dit formulier:

Uw vraag of opmerking

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.