AZ Vesalius logo

Centrale aansprakelijkheid

Hoewel wij ernaar streven om u steeds de best mogelijke zorg te verschaffen, belet dit niet dat in sommige gevallen u van oordeel kunt zijn dat uw rechten als patiënt geschonden werden en dat u een klacht wenst in te dienen.

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent concreet dat u een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

Dit geldt echter niet voor de beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis hun activiteit uitoefenen op zelfstandige basis. Voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars is het ziekenhuis niet aansprakelijk. Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan (en dus niet bij het ziekenhuis). Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekeraar voor medische fouten. Voor meer informatie over zijn/haar persoonlijke verzekeraar kunt u terecht bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Hierna vindt u informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis – beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of die beroepsbeoefenaars onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis vallen of niet.

 

Beroepsbeoefenaar

Statuut

Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Artsen

Zelfstandigen

Neen

Artsen in opleiding

Hebben geen contractuele
rechtsverhouding met het ziekenhuis

Neen. Deze vallen onder de
verantwoordelijkheid van de stagemeester.

Verpleegkundigen, vroedvrouwen
en zorgkundigen aangeworven
door het ziekenhuis

Werknemers

Ja

Apothekers

Werknemers

Ja

Klinische biologen

Zelfstandigen

Neen

Kinesitherapeuten
(uitgezonderd zelfstandige)

Werknemers

Ja

Overige beroepsbeoefenaars

Indien zelfstandigen

Indien werknemers

Neen

Ja

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.