AZ Vesalius logo

Coronavirus COVID-19: informatie voor patiënten en bezoekers

Wij nemen de nodige maatregelen om ook nu kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen voor elke patiënt. Daarom is onze bezoekregeling aangepast en vragen wij u enkele richtlijnen strikt op te volgen.

Centrale aansprakelijkheid

Az Vesalius streeft ernaar om u steeds de best mogelijke zorg te bieden. Soms kan het zijn dat u van oordeel bent dat uw rechten als patiënt geschonden werd. In dat geval kun u een klacht indienen bij de Ombudsdienst

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in loondienst van het ziekenhuis werken. Deze beroepsbeoefenaars zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen of vroedvrouwen. De aansprakelijkheid voor deze beroepsbeoefenaars wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent concreet dat u een klacht over een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

Deze centrale aansprakelijkheid geldt echter niet voor de zelfstandige beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis hun activiteit uitoefenen op zelfstandige basis. Zelfstandige beroepsbeoefenaars zijn bijvoorbeeld artsen of klinisch biologen. Voor tekortkomingen van deze zelfstandige beroepsbeoefenaars is het ziekenhuis niet aansprakelijk. Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan. Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekeraar voor medische fouten. Voor meer informatie over zijn/haar persoonlijke verzekeraar kunt u terecht bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Hierna vindt u informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis – beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of die beroepsbeoefenaars onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis vallen of niet.

Beroepsbeoefenaar

Statuut

Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Artsen

Zelfstandigen

Neen

Artsen in opleiding

Hebben geen contractuele
rechtsverhouding met het ziekenhuis

Neen. Deze vallen onder de
verantwoordelijkheid van de stagemeester.

Verpleegkundigen, vroedvrouwen
en zorgkundigen aangeworven
door het ziekenhuis

Werknemers

Ja

Apothekers

Werknemers

Ja

Klinische biologen

Zelfstandigen

Neen

Kinesitherapeuten
(uitgezonderd zelfstandige)

Werknemers

Ja

Overige beroepsbeoefenaars

Indien zelfstandigen

Indien werknemers

Neen

Ja

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.