AZ Vesalius logo

Centrale aansprakelijkheid

In az Vesalius willen we je steeds de best mogelijke zorg geven. Het kan gebeuren dat je vindt dat jouw rechten als patiënt geschonden werden. In dat geval kan je terecht bij de ombudsdienst.

In principe is het ziekenhuis juridisch aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in loondienst van het ziekenhuis werken. Deze beroepsbeoefenaars zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen en vroedvrouwen. We noemen dit de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Dit betekent dat je een klacht over een beroepsbeoefenaar kan indienen bij één centraal punt; het ziekenhuis.

Deze centrale aansprakelijkheid geldt niet voor de beroepsbeoefenaars die hun activiteit in ons ziekenhuis uitoefenen op zelfstandige basis. Zelfstandige beroepsbeoefenaars zijn bijvoorbeeld artsen en klinisch biologen.

Voor tekortkomingen van deze zelfstandige beroepsbeoefenaars is het ziekenhuis juridisch niet aansprakelijk. Dit betekent dat je een klacht moet indienen bij deze zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan je vindt dat die een tekortkoming heeft begaan.

Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekeraar voor medische fouten. Voor meer informatie over deze persoonlijke verzekeraar kan je terecht bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Hieronder vind je informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis – beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of die beroepsbeoefenaars onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis vallen of niet.

Beroepsbeoefenaar

Statuut

Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Artsen

Zelfstandigen

Neen

Artsen in opleiding

Hebben geen contractuele
rechtsverhouding met het ziekenhuis

Neen. Deze vallen onder de
verantwoordelijkheid van de stagemeester.

Verpleegkundigen, vroedvrouwen
en zorgkundigen aangeworven
door het ziekenhuis

Werknemers

Ja

Apothekers

Werknemers

Ja

Klinische biologen

Zelfstandigen

Neen

Kinesitherapeuten
(uitgezonderd zelfstandige)

Werknemers

Ja

Overige beroepsbeoefenaars

Indien zelfstandigen

Indien werknemers

Neen

Ja

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.