AZ Vesalius logo

Ontslag

Uw behandelende arts deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Bewaar zorgvuldig de medische documenten die u bij ontslag worden meegegeven en volg de raadgevingen op in verband met uw verdere behandeling en medicatie nauwgezet op. De behandelend arts zal ook een medisch verslag bezorgen aan uw huisarts.

Aandachtspunten

In geval u naar huis wenst te worden gebracht met de ziekenwagen, dient u dit een paar dagen voor uw vertrek te vragen aan uw verpleegkundige.

De medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding kunnen u inlichtingen geven over de diensten die u verder kunnen helpen na uw ontslag zoals verhuizing naar een woon-zorgcentrum, het regelen van een verpleegkundige aan huis of een verwijzing naar diensten die u kunnen helpen zoals OCMW, VDAB, ziekteverzekeringen, en dergelijke meer.

Voor het uitlenen van medisch materiaal (krukken, rolstoel, etc) dient u zich te wenden tot de uitleendienst van uw mutualiteit. Ook hierbij kunnen de medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding u op weg helpen.

Opgelet:
Indien u tegen het advies van de dokter in, toch het zieken­huis wil verlaten, dan moet u een verklaring ondertekenen waarin u de dokter en het ziekenhuis van alle verantwoordelijkheid ontslaat.

Wij wensen u een behouden thuiskomst en een spoedig en volledig herstel!

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.