AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Zelfhulpgroepen

Door een intentieverklaring met ZOPP Limburg ondersteunt azVesalius het concept ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’.

ZOPP Limburg is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw en het Trefpunt Zelfhulp vzw. De activiteiten van ZOPP kennen 3 speerpunten:

 • Patiëntenverenigingen begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking
 • De stem van de patiënt meer gehoor geven
 • Een brug vormen tussen verenigingen en de overheid  

 

az Vesalius heeft een samenwerkingsovereenkomst met onderstaande patiëntenverenigingen:

 • Samenlot is een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten. Samenlot brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen.  www.samenlot.be

 

 • De Diabetes Liga is een patiëntenvereniging voor mensen met diabetes. Zij ijvert ervoor om de diabeteszorg continu te verbeteren en ondersteuning te bieden. www.diabetes.be, e-mail: infolijn@diabetes.be of het gratis nummer: 0800 96 333

 

 

 • Stoma Ilco vzw is een zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers. Zij biedt een aanvullende ondersteuning op de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt en zijn naasten. E-mail: stomalimburg@gmail.com of 0477/99 15 29. www.stomailco.be

 

 • RA Limburg vzw verenigt patiënten met reumatoïde artritis. In samenwerking met de Limburgse reumatologen organiseert deze patiëntenvereniging infosessies omtrent deze ziekte en de invloed ervan op het dagelijks leven. E-mail: zelfhulpgroepreuma@hotmail.com of tel. 012 74 27 85

 

 • COPD vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website. Meer informatie over de patiëntenvereniging vind je op www.copdvzw.be
 • Longfibrose vzw is een patiëntenvereniging voor lotgenoten en personen die persoonlijk of beroepsmatig betrokken zijn bij deze zeldzame aandoening. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten, om ervaringen uit te wisselen en  informatie te delen over de evoluties in het wetenschappelijk onderzoek. www.longfibrose.org, e-mail: info@longfibrose.org, tel. 0471 28 55 87

 

 • Chrohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw) verenigt patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden, meer bepaald patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa, alsook de personen uit hun naaste omgeving. Meer informatie: www.ccv-vzw.be of via  ccv.vzw.limburg@gmail.com of 0468 43 95 84

 

 • De MS-Liga vzw richt zich op het algemeen welzijn van personen met Multiple Sclerose, hun familie en omgeving. Doelstellingen zijn: informatie geven over MS en leven met MS, begeleiding en ondersteuning bieden, belangen verdedigen, financiële bijstand  verlenen, sensibiliseren, en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Meer info: www.ms-vlaanderen.be of algemeen secretariaat, Boemerangstraat 4, 3900 Pelt,    tel. 011/80 89 80

 • De Vlaamse Parkinson Liga is een patiëntenvereniging van en voor alle mensen met de ziekte van Parkinson (en aanverwante aandoeningen).Zij bieden informatie over het aanbod van zorgvoorzieningen en tegemoetkomingen. Meer info: info@parkinsonliga.be  of   www.parkinsonliga.be

 

Een overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen vind je bij Trefpunt Zelfhulp.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.