AZ Vesalius logo

Ontslagmanagement

De verblijfsduur in de ziekenhuizen wordt van overheidswege alsmaar ingekort. Dit dwingt de gezondheidszorg tot het ontwikkelen van zorgmodellen die de continuïteit van de zorg waarborgt bij overgang van de patiënt tussen twee zorgsettings.

Het ontslagmanagement is een methodiek waarbij op een gestructureerde wijze het ontslag wordt voorbereid vanaf de opname in het ziekenhuis. De zorgvraag van de patiënt en de mantelzorg staat hierbij centraal en de nadruk ligt enerzijds op de samenwerking tussen de ziekenhuiswerkers onderling en anderzijds met de hulpverleners uit de thuiszorg/nazorg.

Deze website tracht u wegwijs te maken in de methodiek van het ontslagmanagement in az Vesalius. U vindt er de gezamenlijk uitgewerkte documenten en de samenwerkingsafspraken die worden gemaakt tussen het ziekenhuis, de hulpverleners uit de thuiszorg en de residentiële zorginstellingen in kader van de naadloze zorgverlening.

Indien er bij u vragen leven aarzel niet contact te nemen met Dave Delcourt, de ontslagmanager van het ziekenhuis, op het telefoonnummer 012 396 629.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.