AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Geriatrie

Dit specialisme richt zich tot oudere patiënten (75-plussers). Door een aangepaste en gespecialiseerde behandeling en revalidatie willen wij de oudere patiënt zo zelfstandig mogelijk laten functioneren met het oog op een zo goed mogelijk herstel. Een multidisciplinair team onder leiding van een geriater zoekt samen met de patiënt naar oplossingen voor de medische, psychische en sociale problemen. We streven hierbij naar een optimale levenskwaliteit.

Onze visie

  • Maximale opsporing van geriatrische patiënten intern en in een verder stadium ook extern via relatie met extramurale hulpverleners
  • Multidisciplinaire samenwerking t.a.v. diagnostiek en therapie via goed uitgebouwde deelprogramma’s
  • Streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid
  • Respect voor privacy en mening van de geriatrische patiënt
  • Patiëntveiligheid
  • Acute zorgverlening: voldoende opvangcapaciteit

Het zorgprogramma geriatrie omvat vijf onderdelen

1. Een erkende dienst voor geriatrie
2. Interne liaison
3. Externe liaison
4. De geriatrische consultatie
5. De daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt

Een afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je contact opnemen met het secretariaat van de afdeling geriatrie.

Tel. 012 39 70 27

Thuismedicatie

Kom je op consultatie? Breng dan zeker een recente medicatielijst mee. Je kan daarvoor dit formulier gebruiken.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.