AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

De externe liaison

De binnen het ziekenhuis aanwezige geriatrische kennis en expertise kan ook transmuraal en extramuraal gedeeld worden met regionale zorgactoren. Zo kunnen bijvoorbeeld huisartsen, rusthuizen en thuiszorgdiensten een geriatrisch advies aanvragen.

De externe liaison wordt gerealiseerd via het ontslagmanagement, via het daghospitaal geriatrie of via de geriatrische consultatie. Regelmatig worden er overlegmomenten met alle betrokken actoren georganiseerd, bij voorkeur in het ziekenhuis.

Het ontslagmanagement is een multidimensioneel en patiëntgericht hulpverleningsmodel, waarbij een nauwe samenwerking tot stand komt tussen intra-en extramurale hulpverleners, patiënt en familie.

Via het ontslagmanagement streven we ernaar de continuïteit van de zorg te optimaliseren, onnodige opnames te vermijden en functionele samenwerkingsnetwerken uit te bouwen.

Contact

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.