AZ Vesalius logo

Coronavirus COVID-19: informatie voor patiënten en bezoekers

Wij nemen de nodige maatregelen om ook nu kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen voor elke patiënt. Daarom is onze bezoekregeling aangepast en vragen wij u enkele richtlijnen strikt op te volgen.

De externe liaison

De binnen het ziekenhuis aanwezige geriatrische kennis en expertise kan ook transmuraal en extramuraal gedeeld worden met regionale zorgactoren. Zo kunnen bijvoorbeeld huisartsen, rusthuizen en thuiszorgdiensten een geriatrisch advies aanvragen.

De externe liaison wordt gerealiseerd via het ontslagmanagement, via het daghospitaal geriatrie of via de geriatrische consultatie. Regelmatig worden er overlegmomenten met alle betrokken actoren georganiseerd, bij voorkeur in het ziekenhuis.

Het ontslagmanagement is een multidimensioneel en patiëntgericht hulpverleningsmodel, waarbij een nauwe samenwerking tot stand komt tussen intra-en extramurale hulpverleners, patiënt en familie.

Via het ontslagmanagement streven we ernaar de continuïteit van de zorg te optimaliseren, onnodige opnames te vermijden en functionele samenwerkingsnetwerken uit te bouwen.

Contact

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.