AZ Vesalius logo

Daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt

Een geriatrisch dagziekenhuis is een centrum voor dagbehandeling dat zich specifiek richt op de oudere patiënt. Die krijgt via een dagopname een multidisciplinaire evaluatie aangeboden. Zo proberen we een klassieke hospitalisatie te voorkomen of in te korten zodat het verblijf in zijn of haar vertrouwde omgeving aangemoedigd of bespoedigd wordt.

Het aanbod is divers, de geriatrische patiënt kan door zijn behandelend arts verwezen worden voor diagnostiek, ambulante therapie en revalidatie. Ook kan er een pluridisciplinaire geriatrische evaluatie worden uitgevoerd. Alle onderzoeken en behandelingen gebeuren via het principe van informed consent.

Diagnostisch programma

Geheugenkliniek

De geriatrische patiënt waarbij men een cognitieve problematiek vermoedt kan doorverwezen worden naar de geheugenkliniek voor een standaard onderzoek. Dat omvat een intakegesprek met de geriater, MMSE door een ergotherapeut, evaluatie door kinesiste, labo, ECG, CT schedel/MRI hersenen.

Op vraag van de geriater wordt er zo nodig een neuropsychologisch onderzoek ingepland bij de neuropsycholoog.

De terugkoppeling van de resultaten en het opstellen van een behandelplan gebeurt door de geriater tijdens een vervolgraadpleging.

Mobiliteit en valkliniek

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kans op een valpartij met eventueel ernstige verwondingen groter wordt als je ouder wordt. Op oudere leeftijd worden bewegingen trager, risico’s worden minder snel herkend en het reactievermogen vertraagt. Vallen bij oudere mensen is een ernstig probleem. Het doel van de valkliniek is de patiënt met een verhoogd valrisico op te sporen, onderliggende oorzaken te identificeren en te behandelen. Er wordt ook een plan opgesteld met preventieve maatregelen.

Slikstoornissen en malnutritie

Voedingszorg is een multidisciplinair proces dat toelaat voedings-gerelateerde problemen en behoeftes doelmatig aan te pakken. Gezonde voeding is voor ouderen erg belangrijk voor het behoud van gezondheid, preventie en zelfs uitstel van welvaartsziekten.

Geriatrisch assessment

De geriatrische patiënt die moet worden geopereerd hoeft niet langer vooraf in het ziekenhuis worden opgenomen. In het dagziekenhuis kunnen pre-operatieve onderzoeken, die niet door de huisarts kunnen gebeuren, via een dagopname gepland worden.

Het preoperatief assessment is multidisciplinair. Naast het klassieke preoperatief nazicht om contra-indicaties voor de geplande ingreep aan het licht te brengen, zal met het assessment de kans op verwikkelingen vooraf in kaart gebracht worden zodat hierop snel kan geanticipeerd worden. Zo is een cognitieve screening preoperatief zinvol om het postoperatief delier in te schatten.

Screening naar frailty of kwetsbaarheid zal het mogelijk maken om een betere afweging te maken tussen de eventuele winst na de ingreep voor patiënt en het risico op verwikkelingen. Er wordt nagegaan of patiënt voldoende omkaderd is en of er voldoende draagkracht is bij de mantelzorger om deze moeilijke postoperatieve periode te overbruggen.

Therapeutisch programma

 • Bloedtransfusie
 • Ijzertoediening IV
 • Aclasta IV
 • Nefroprotectie
 • Follow up wondzorg
 • Toediening van Remicade IV
 • Toediening van Entyvio IV

Belastende onderzoeken:

 • Gastroscopie
 • Colonoscopie
 • Plaatsen suprapubische sonde
 • CT onderzoeken ( + eventueel voorbereiding )
 • Pleurapunctie

Follow up:

 • Wondzorg

Revalidatieprogramma

Met een multidisciplinaire behandeling kan de geriatrische patiënt zo optimaal mogelijk herstellen op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en onafhankelijkheid wordt gestimuleerd om chronische zorgbehoeftigheid te voorkomen.

De revalidatie gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst fysische geneeskunde, kinesitherapie en ergotherapie en is aanvullend op het revalidatie-aanbod in de thuissituatie.

Contact

 • Dagziekenhuis geriatrie
  Tel. 012 39 60 63
  Tel. 012 39 60 64

 

Folders en brochures

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.