AZ Vesalius logo

De geriatrische consultatie

De geriatrische consultatie is bedoeld om, bij voorkeur op verzoek van de behandelende huisarts, een geriatrisch advies te verstrekken en voor het uitvoeren van onderzoeken die geen pluridisciplinaire aanpak vereisen.

Indien deze consultatie gebeurt op verzoek van een huisarts worden de bevindingen schriftelijk aan hem/haar overgemaakt, in het kader van continuïteit van zorg. Deze bevindingen worden genoteerd in het patiëntendossier en de patiënt wordt geïnformeerd over de overmaking van deze informatie.

Wanneer zich een probleem voordoet bij een geriatrische patiënt in de thuissituatie of in een thuisvervangende situatie kan steeds advies gevraagd worden aan het Geriatrisch Support Team (GST). De extramurale patiënt kan na afspraak steeds op consultatie komen bij de geriater of een lid van het GST.

Raadplegingen:

  • Dr. Vanoeteren: maandag en donderdag, van 14.00 tot 16.00 uur
  • Dr. Vranken: dinsdag, van 14.00 tot 16.00 uur
  • Dr. Lutin: woensdag, van 9.00 tot 16.00 uur

Contact

  • Secretariaat Geriatrie
    Tel. 012 39 70 27
  • Daghospitaal voor de geriatrische patiënt
    Tel. 012 39 60 63
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.