AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

De interne liaison

De interne liaison maakt het mogelijk om de pluridisciplinaire aanpak van geriatrische patiënten te ondersteunen die niet op een geriatrische afdeling verblijven. De interne liaison beschikt over een pluridisciplinair team, het Geriatrisch Support Team, en over minstens één referentieverpleegkundige per afdeling.

Het Geriatrisch Support Team, GST, bestaat uit een geriater, een diëtiste, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een logopedist, een sociaal werker, een psycholoog, een verpleegkundige en een hoofdverpleegkundige.

Een vroegtijdige detectie van patiënten die voldoen aan het geriatrische profiel, maakt het mogelijk om de ziekenhuisopname en het ontslag uit het ziekenhuis zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het geriatrisch team treedt daarbij ondersteunend en adviserend op. De afdelingsarts, verpleegkundigen en paramedici van de afdeling blijven de eindverantwoordelijken.

Het is zeker niet de bedoeling om patiënten standaard te gaan transfereren naar een geriatrische afdeling of de behandeling over te nemen. Enkel indien de dienst Geriatrie een meerwaarde kan betekenen voor de patiënt én na uitdrukkelijke toestemming van de geriater kan er worden overgegaan tot een transfer naar geriatrie.

De referentieverpleegkundige voor geriatrische zorg kan, autonoom of in samenspraak met andere collega’s of op advies van de behandelende geneesheer beroep doen op het GST voor advies en ondersteuning.

Contact

  • Sonja Stulens
    Verantwoordelijke verpleegkundige zorgprogramma Geriatrie
    Hoofdverpleegkundige Interne Liaison
    Tel. 012 39 61 49 - sonja.stulens@azvesalius.be
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.