AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Laboratoriumgeneeskunde

Het klinisch laboratorium bestaat uit 3 hoofddisciplines: klinische chemie, hematologie en microbiologie. In ons laboratorium voeren we onderzoeken uit op stalen van patiënten zoals bloed, urine, stoelgang, wondvocht en andere lichaamsvochten.

In het klinisch laboratorium kunt u terecht voor:

  • Bloedafname ambulante patiënten (volwassenen en kinderen)
  • Hyperglycemiecurves (OGTT, ...)
  • Functionele testen (vb. ACTH stimulatietest, ...)
  • Onderzoeken op sperma (fertiliteitsonderzoek)
  • Bloedgasanalyses
  • Zweettest (na afspraak)
  • Beenmergpunctie (na afspraak)

Met de resultaten van de onderzoeken kan de huisarts of specialist een diagnose stellen of uitsluiten, een ziekteproces opvolgen, het effect van een behandeling nagaan en aan ziektepreventie doen.

Missie van het klinisch laboratorium

De klinisch biologen en alle medewerkers van het laboratorium staan borg voor een kwaliteitsvolle en snelle uitvoering van analyses, het rapporteren van betrouwbare resultaten en het voeren van een doeltreffende communicatie met alle zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, ….) en patiënten (zowel gehospitaliseerd als ambulant).

Het laboratorium biedt de aanvragers ondersteuning zowel pre- als post-analytisch, om te komen tot een optimaal en adequaat aanvraagbeleid in relatie tot de klinische vraagstelling en om bij te dragen aan een correcte interpretatie van de analyseresultaten.

Accreditatie

Het klinisch laboratorium is geaccrediteerd volgens de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria ISO15189:2012 (BELAC 636-MED). De overheidsinstantie die dit kwaliteitslabel uitreikt is gekend onder de naam BELAC. De analyses die onder accreditatie vallen kan u terug vinden op de volgende website: https://economie.fgov.be/nl/belac

Nuttige Informatie

Wilt u naar onze labogids gaan? Klik hier

PATIËNTEN INFORMATIE

- Hoe verloopt een bloedafname?

- Hoe verloopt een beenmergpunctie?

- Hoe verloopt een zweettest?

- Hoe verloopt een spermaonderzoek?

- 24-uurs urinecollectie

- Afname midstream urine

- Bloedtransfusie

INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME (AMBULANTE PATIËNTEN)

- Afname van midstream bij kinderen

- Veneuze bloedname

- Staalafname microbiologisch onderzoek

- Afname nasopharyngeale wisser voor opsporen respiratoire virussen

AANVRAAGFORMULIEREN:

- Aanvraagformulier "Covid-19"

- Aanvraagformulier "Klinische biologie spermaonderzoek"

- Aanvraagformulier "NIPT-test"

- Aanvraagformulier "Infliximab/Adalimumab dosage"

- Aanvraagformulier "Genetisch onderzoek fertiliteit"

-Aanvraagformulier "Genetisch onderzoek constitutionele (aangeboren) aandoeningen"

- Aanvraagformulier "Moleculaire Microbiologie Jessa ziekenhuis"

- Aanvraagformulier "Klinische biologie - Microbiologie"

- Aanvraagformulier "Klinische biologie - Scheikunde - Hematologie (Ambulant)"

Openingsuren voor bloedafname

Ziekenhuis Tongeren

Maandag t/m vrijdag: 07.30 – 20.00 uur

Zaterdag, zondag en feestdagen: 08.00 – 12.00 uur

(geen afspraak)

Tel. 012 39 61 75 

Polikliniek Bilzen:

Maandag t/m vrijdag: 08.00 – 19.00 uur

Bloednamelokaal op gelijkvloers 

Let op: eerst inschrijven!

Voorafgaand aan een bloedafname dient u zich in te schrijven aan de inschrijvingsbalie in de inkomhal van het ziekenhuis.

Breng uw identiteitskaart mee. Na de inschrijving ontvangt u van de onthaalmedewerker een aantal (patiënten)klevers.

Waar vindt u het klinisch laboratorium?

Het klinisch laboratorium bevindt zich op verdieping 1 in de A-blok.

U ziet een loket waar u zich aanmeldt met de patiëntenklevers en het aanvraagformulier van de arts.

Uitslag / resultaat van uw onderzoek

Resultaten van standaard laboratoriumanalyses zijn meestal binnen enkele uren beschikbaar.

Voor sommige onderzoeken duurt het echter enkele dagen tot enkele weken voordat de uitslag bekend is. Zodra de analyseresultaten bekend zijn, worden ze medegedeeld aan uw arts (digitaal, op papier en in sommige gevallen telefonisch). U kunt de resultaten via uw arts opvragen. In overleg met uw arts kan een kopie van uw uitslagen per post opgestuurd worden.

Resultaten worden NOOIT medegedeeld aan andere personen dan de patiënt zelf, tenzij aan de ouders voor kinderen < 18 jaar.

Thuismedicatie

Voor elke consultatie met een specialist gelieve uw huidige medicatielijst mee te brengen.

Klik hier voor het formulier Thuismedicatie.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.