AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Dienst Pathologische Anatomie

Pathologische anatomie is voor velen een onbekend specialisme binnen de geneeskunde. Het is dan ook een specialisme achter de schermen, patiënten hebben geen rechtstreeks contact met deze dienst.

De dienst pathologische anatomie onderzoekt weefselstalen of vocht (geen bloed) afgenomen door de huisarts of specialist. Voorbeelden van weefselstalen zijn een huidvlek, een maagbiopt, appendix, amandelen, galblaas, een orgaan of een deel ervan, zoals een borst, nier, prostaat, baarmoeder of een stuk van de dunne of dikke darm. 
Ook losse cellen in vocht kunnen onderzocht worden zoals baarmoederhalsuitstrijkje, urine, vocht uit de borstholte of buik. 

De stalen worden macroscopisch en microscopisch onderzocht en verwerkt. De patholoog evalueert of de weefsels en cellen normaal zijn of deel uitmaken van een ziekteproces bijvoorbeeld een ontsteking of een tumor. Indien het om een tumor gaat, wordt nagegaan welk type tumor het betreft (goedaardig of kwaadaardig), de grootte van de tumor en of de tumor volledig verwijderd is. Met het oog op prognose en nabehandeling evalueert de patholoog bij tumoren ook eventuele uitzaaiingen van de tumor in lymfeklieren, bloed- en lymfevaten. 

Het microscopisch onderzoek blijft de hoeksteen van de diagnose maar wordt vaak aangevuld met bijkomende technieken (immunohistochemische kleuringen, moleculaire technieken en genetisch onderzoek). Deze technieken laten toe de tumor beter te identificeren en te bepalen welke patiënten baat kunnen hebben bij bepaalde types van behandeling

Wekelijks worden deze resultaten besproken in een multidisciplinair team (Multidisciplinair Oncologisch Consult = MOC) zodat op basis van alle gegevens en resultaten de optimale therapeutische houding voor elke patiënt bepaald kan worden. 

Patiënten vernemen het resultaat van een pathologisch onderzoek via de arts die het weefsel of vocht heeft afgenomen.

Artsen

Dr. Katrin Wouters (diensthoofd)

Dr. Ruth Achten

Dr. Lieve Cappelle

Dr. Maria Drijkoningen

Dr. Marleen Dubin

Dr. Michel Vanbockrijck

Dr. Jacques Vanwing

Dr. Erika Wisanto

a.z. Vesalius & Jessa ziekenhuis werken samen

Sinds 2016 werken alle pathologen van a.z. Vesalius en Jessa ziekenhuis samen binnen 1 associatie en op 1 locatie. Door deze samenwerking kunnen zij zich maximaal subspecialiseren, medische expertise bundelen en hun wetenschappelijke kennis verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de onderzoeken. Bovendien word de werking en de aanwending van financiële middelen geoptimaliseerd terwijl de continuïteit in dienstverlening voor de betrokken ziekenhuizen én de regio verzekerd blijft.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de contactgegevens.

Thuismedicatie

Voor elke consultatie met een specialist gelieve uw huidige medicatielijst mee te brengen.

Klik hier voor het formulier Thuismedicatie.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.