AZ Vesalius logo

Pijnkliniek

Het pijnteam wil pijn bij onze patiënten verminderen, zodat zij comfortabel kunnen functioneren. We betrekken patiënten, en hun naasten, hier actief bij.

Wij werken op twee niveaus

In de pijnkliniek

waar voornamelijk ambulante patiënten bij anesthesisten op consultatie komen en waar onderzocht wordt op welke wijze de pijn, meestal chronisch, best behandeld en verminderd wordt.

Deze behandelingen variëren van infiltraties tot medicamenteuze behandelingen, psychosociale ondersteuning of andere vormen van pijnbestrijding in zijn totaliteit.


Via de MAT-functie (Multidisciplinair Algologisch Team)

Waarbij een team van artsen, een pijnverpleegkundige en pijnpsychologen samen met alle medewerkers van het ziekenhuis vanuit hun expertise ervoor wil zorgen dat pijn zo accuraat mogelijk behandeld en verminderd wordt.

Zodat deze patiënten zich comfortabel voelen en dat het risico dat pijn chronisch wordt verkleind. De taken van het MAT zijn dan ook zeer ruim:

  • informeren van patiënten,
  • sensibiliseren van zorgverleners,
  • ondersteunen van referentieverpleegkundigen,
  • voorstellen doen over basisbehandelingen chronische pijn,
  • opstellen en actualiseren van richtlijnen en protocollen,
  • introduceren van systematische pijnevaluaties,
  • verzekeren van continuïteit van zorg na ontslag

Het biopsychosociaal model

Het is belangrijk om pijnklachten niet onnodig lang te laten bestaan, want hoe langer de pijn aanwezig is, hoe moeilijker deze te behandelen is.

We werken binnen het pijnteam volgens het biopsychosociaal model. Dit betekent dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de biologische afwijkingen die tijdens klinisch onderzoek of bijkomende technische onderzoeken aan het licht komen, maar ook met de persoonlijkheid van de patiënt en zijn sociale omgeving.

Onze behandelingen houden rekening met deze drie aspecten en we kunnen indien nodig op deze drie fronten tegelijk werken.

De Limburgse pijncentra zijn verenigd in een netwerk waarbij er informatie wordt uitgewisseld. In de mate van het mogelijke wordt er zoveel mogelijk gelijkaardig gewerkt.

De meeste patiënten kunnen we in ons pijncentrum zelf verder helpen. Patiënten die specifieke begeleiding of revalidatie nodig hebben, zullen doorverwezen worden naar een multidisciplinair centrum voor chronische pijn.

Voor informatie en afspraken

Neem contact op met het secretariaat van de pijnkliniek,
tel. 012 39 72 64.

Op weekdagen tussen 09.00 en 13.00 uur.

Thuismedicatie meebrengen

Breng uw huidige medicatielijst mee naar elke eerste consultatie met een specialist

Klik hier voor het formulier Thuismedicatie.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.