AZ Vesalius logo

Het team

De pijnkliniek gaat multidisciplinair te werk. Dat betekent dat er nauw wordt samengewerkt met collega's vanuit verschillende disciplines: een pijnverpleegkundige, een pijnpsychologe en een pijnarts-anesthesist of algoloog.

MAT, multidisciplinair algologisch team

Voor patiënten met complexe pijnproblemen staat dit team klaar om via het biopsychosociaal model een individueel behandelplan uit te werken.

Deze behandeling zal in eerste instantie een advies betekenen in acuut pijnbeleid met medicatie. Dit kan uitgebreid worden met

  • fysische en psychische revalidatie,
  • het aanleren van copingmechanismen en bereiken van sociale reïntegratie,
  • een doorverwijzing naar de Spine Unit*

* Een adviesorgaan van artsen, orthopedisten, reumatoloog, fysische geneesheren en anesthesisten gespecialiseerd in ruglijden

Acute pijnbestrijding en algologische functie

Het pijnteam staat ook in voor de acute pijnbestrijding bij de gehospitaliseerde patiënten. Patiënten krijgen na een ingreep een pijnschema dat gedurende 24 uur toegepast wordt. Nadien zal de behandelende geneesheer het pijnbeleid verder bepalen.

De verantwoordelijke verpleegkundige op de afdeling zal uw pijn en pijnbeleving bevragen. Als de pijn niet onder controle is met de voorgeschreven pijnmedicatie kan de pijnverpleegkundige van het MAT of de verantwoordelijke anesthesist om advies gevraagd worden.

In onderling overleg wordt dan een voorstel van aanpassing van beleid aan uw behandelend geneesheer voorgesteld om eventueel de pijnmedicatie bij te sturen. Ook dan kan er beroep gedaan worden op het MAT indien de pijn niet onder controle zou zijn.

Bij grote en meer pijnlijke ingrepen wordt vaak een pijnpomp geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de chirurg. In de loop van de periode dat de patiënt een pijnpomp heeft, zal de verpleegkundige van de afdeling drie keer per dag een controle uitvoeren. Die gaat na of de patiënt comfortabel is met de pijnpomp en indien nodig zal de pijnmedicatie aangepast worden, onder supervisie van de anesthesist.

Bij gehospitaliseerde patiënten met complexe pijnproblemen, zoals oncologische of chronische pijn, kan advies gevraagd aan de pijnarts of pijnverpleegkundige. Zij kijken naar het soort pijn en welke therapie nodig is bij de patiënt.

Zeer complexe casussen kunnen besproken worden op het algologisch overleg. Zo nodig kan de pijnpsychologe ook langs gaan op de afdeling.

De pijnpsycholoog

Chronische pijn staat nooit op zichzelf, er komen altijd psychologische en sociale factoren bij kijken. Het is zo dat de meerderheid van de chronische pijnpatiënten vroeg of laat bijkomende psychologische problemen ontwikkelen, waarbij het lichamelijke en het psychische één kluwen gaan vormen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat pijnpatiënten die het psychologisch moeilijk hebben meer pijn lijden, meer medicatie nodig hebben en minder actief zijn.

Een eerste gesprek begint daarom met een goede uitleg over het biopsychosociaal model en waarom de arts een doorverwijzing doet naar een psycholoog. Hierbij worden de verschillende gevolgen voor de patiënt onder de loep genomen.

Er wordt samen gekeken wat de fysieke gevolgen zijn van de pijnklachten. Wat lukt en wat niet meer? Wat zijn de sociale gevolgen? Gaat de patiënt nog werken en hoe verloopt dat? Hoeveel impact heeft de pijn op zijn sociaal leven? Kan hij zijn hobby’s nog uitvoeren? Hoe zit het met de sociale contacten? Hoe verloopt de relatie met de partner? Ervaart hij begrip van zijn omgeving of stoot hij voornamelijk op ongeloof?

Verder wordt er tijdens het gesprek gekeken hoe de patiënt met zijn pijnklachten en de gevolgen ervan omgaat. Is er sprake van negatieve gedachten over de pijn en de gevolgen ervan? Wat doet de patiënt om met de pijn te kunnen omgaan? Heeft hij de neiging om stil te vallen of gaat hij juist compenseren door te blijven doorgaan?

Wanneer al deze veranderingen in kaart gebracht zijn bekijken we met de patiënt wat nu de concrete gevolgen zijn van de pijnklachten en welke invloed ze hebben op pijnbeleving en pijngedrag.

Vanuit deze aandachtspunten kan er verdere begeleiding worden opgestart. Deze begeleiding richt zich voornamelijk naar verbeteren van kwaliteit van leven door te werken aan acceptatie van de pijnklachten, kijken naar rust-activiteitspatroon, ...

Het team

• Dr. Han Vandendriessche, medisch coördinator, anesthesist
• Dr. Gert Vercruysse, anesthesist
• Dr. Kathleen Beckers, anesthesist
• Dr. Chris Daele, fysisch arts
• Dr. Leonie Geukens, fysisch arts
• Dr. Rens Busschots, fysisch arts
• Lindsey Kersten, psychologe
• Lief Hoedemakers, psychologe
• Tine Meers, pijnverpleegkundige
• Lisa Slechten, administratief medewerkster

We werken nauw samen met de dienst revalidatie en met de diensten orthopedie, neurochirurgie en interne geneeskunde.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.