AZ Vesalius logo

Wat is pijn?

Pijn is een onaangename en persoonlijke gewaarwording die niet altijd makkelijk in woorden is uit te drukken. Bij de behandeling van pijn onderscheiden we twee types, acute en chronische pijn.

Acute pijn


Acute pijn heeft een waarschuwingsfunctie om ons lichaam te beschermen tegen dreigende of werkelijke schade. Wanneer u bijvoorbeeld een te hete kom vastneemt, laat u deze door pijn meteen los om te voorkomen dat u zich verbrandt.

De behandeling van acute pijn richt zich op het wegnemen van de oorzaak. De pijn is niet enkel onaangenaam maar lokt ook reacties uit in het lichaam die genezing kunnen vertragen. Het is dus belangrijk dat er bij acute pijn snel ingegrepen wordt. Pijn die inadequaat wordt behandeld kan soms zelfs evolueren naar een chronische, moeilijker behandelbare pijn.

Chronische pijn


Pijn wordt chronisch genoemd wanneer ze langer dan drie maanden aanhoudt. Chronische pijn heeft geen waarschuwingsfunctie meer. Het pijnsysteem in de hersenen raakt overgevoelig en reageert hierdoor met een alarmsignaal, pijn, zonder dat er meteen een oorzaak gevonden wordt. Hierdoor kunnen ook normale handelingen of bewegingen, zoals zitten of liggen, als pijnlijk worden ervaren.

Chronische pijn is een vaak voorkomend probleem, met dikwijls een grote weerslag op het dagelijks functioneren en op onze levenskwaliteit. Patiƫnten met chronische pijn komen vaak in een vicieuze cirkel terecht waar ze zonder hulp niet uit geraken. Daarom is het belangrijk om pijnklachten niet onnodig lang te laten bestaan, want hoe langer de pijn aanwezig is, hoe moeilijker deze te behandelen wordt.

De oorzaak van dit overgevoelig pijnsysteem is een wisselwerking tussen lichamelijke, psychische en sociale factoren. De behandeling is er dan ook op gericht om al deze verschillende factoren te belichten en de impact op het leven hiervan zo klein mogelijk te maken.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.