AZ Vesalius logo

Rijgeschiktheid - CARA

Iedereen vindt het een evidentie dat je beschikt over een rijbewijs alvorens je een wagen of een ander gemotoriseerd voertuig gaat besturen. Wat velen echter uit het oog verliezen is dat men wettelijk ook “medisch rijgeschikt” dient te zijn.

Een ziekte, fysieke beperking of medicatie kunnen nl. een impact hebben op uw rijgeschiktheid. Bespreek daarom met uw (huis)arts of en welke invloed uw beperking(en) kunnen hebben op uw rijvaardigheid. Enkele voorbeelden van aandoeningen zijn: Epilepsie, dementie, MS, psychische aandoeningen, aandoeningen van het hart en de bloedvaten, diabetes, gezichtstoornissen, aandoeningen van gehoor en evenwichtsorgaan, … De volledige lijst met aandoeningen kan u terugvinden op de website van CARA.

Indien u twijfelt over uw rijgeschiktheid bespreekt u dit best met uw (huis)arts. Deze kan u adviseren om een rijgeschiktheidsattest te behalen.

Waar kan u een rijgeschiktheidsattest behalen?

Een rijgeschiktheidsattest kan u behalen bij CARA: het centrum voor rijgeschiktheid en aanpassing van rijvoertuigen, een afdeling van het BIVV of Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Deze dienst bepaald of iemand met beperkingen veilig een voertuig kan besturen.

Hoe verloopt mijn aanvraag?

Na een bevraging, een lichamelijk onderzoek en een autorit kan het CARA u een rijgeschiktheidsattest afleveren, al of niet met een beperkte geldigheidsduur. Soms krijgt iemand een rijgeschiktheidsattest met beperkingen zoals het verbod om in het donker te rijden of om zich verder dan een bepaalde afstand (bijvoorbeeld een straal van 15 km) van uw huis te begeven. Het is ook mogelijk dat het CARA aanpassingen aan uw auto voorstelt om de veiligheid te waarborgen. Met het rijgeschiktheidsattest dient u naar de gemeente te gaan om uw rijbewijs te laten aanpassen. Ook de verzekering moet hiervan in kennis worden gesteld.

Waarom deze maatregel?

Met deze maatregel wil de wetgever uw eigen veiligheid, deze van uw passagiers en de andere weggebruikers beschermen.

Ben ik verplicht om naar het CARA te gaan?

Ja! Iedere persoon die een beperking heeft wordt geacht de wet te kennen. Het is strafbaar om als persoon met beperkingen te rijden met een “gewoon” rijbewijs! Daarenboven loopt u het risico dat uw verzekeraar in geval van een ongeval de schadevergoeding zal terugeisen die wordt uitbetaald aan de tegenpartij. (overleg daarom steeds met uw verzekeringsmakelaar.)

Contactgegevens CARA:

Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel Tel. 02/244 15 52 Fax 02/244 15 92 E-mail: cara@bivv.be Internet: www.bivv.be/nl/particulieren/cara

Volgende website biedt u een checklist om uw rijvaardigheid te testen. Ze verschaft u een eerste indicatie, doch geen volledig uitsluitsel over uw wettelijke en medische rijgeschiktheid. Het resultaat kan aanleiding geven om uw rijgeschiktheid te bespreken met uw huisarts, familieleden, …

Bijkomende tests kunnen aangewezen zijn.

www.senior-test.be

Folder CARA

Klik hier voor de folder van CARA.

Rijgeschiktheidscriteria

Klik hier voor de criteria rijgeschiktheid epilepsiepatiënt

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.